Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»  3 320 Миколаївський коледж ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю

«Успішна інтеграція молоді в суспільство:

досвід, проблеми, перспективи»,

яка відбудеться 17 травня 2017 р.

Мета конференціїдослідження проблем інтеграції молоді в суспільство, вивчення сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду створення інклюзивного освітнього середовища, виявлення подальших перспектив у створенні та реалізації моделей інтеграції.

 

Тематичні напрямки конференції

  • Теоретико-методологічні основи інтеграції молоді в суспільство
  • Сучасні моделі інтеграції молоді в суспільство
  • Створення інклюзивного освітнього середовища для успішної інтеграції осіб з інвалідністю.
  • Формування інклюзивної компетентності учасників освітнього процесу.

Форма участі у конференції – заочна

Робочі мови конференції – українська, англійська

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти, керівники навчальних закладів, управлінь та відділів освіти, практичні психологи, корекційні педагоги, працівники органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.


 

Умови участі у конференції

Для участі та публікації тез необхідно до 15 травня 2017 року надіслати заявку та тези доповіді (3-5 сторінок) на електронну адресу svetlana-kandyuk-lebed@ukr.netз поміткою «на конференцію». Надіслані тези доповідей учасників конференції будуть розміщені на сайті інституту - http://mmirl.edu.ua/

Бажаючі можуть замовити друкований варіант збірника матеріалів конференції. Вартість збірника становить 120 грн., в комплект входить програма конференції.

Заявка на участь та тези надсилаються окремими файлами, наприклад: тези-Іванов-І.І.doc, заявка-Іванов-І.І.doc.

Технічні вимоги до оформлення тез:

Текст доповідей необхідно подавати у друкованому вигляді до відділу науково-методичної роботи та міжнародної діяльності та на електронну адресу у форматі Microsoft Word.                                                                                               

Основний текст: шрифт – 14, інтервал – 1,5, гарнітура – TimesNewRoman. Формат аркушів А4. Відступи зліва – 2 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см.

Номери сторінок не проставляються.

Якщо стаття містить таблиці або / та рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шифр тексту – TimesNewRoman, розмір 12, математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 54]

У першому рядку тез доповідей вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 14), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 14, напівжирний), по центру. Через рядок – коротка анотація (2-3 рядка) та ключові слова (5-6 слів).

Потім, через рядок – основний текст доповіді.


 

Зразок оформлення:

Є.Л. Базика,

канд.психол.наук, доцент кафедри психології  

та спеціальної освіти Миколаївського міжрегіонального

 інституту розвитку людини ВНЗ Університету «Україна»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ         

Розглянуто методи профорієнтаційної роботи із старшокласниками. Встановлено методики професійного самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів..

Ключові слова: професійна орієнтація, старшокласники,  вибір професії, самовизначення, методи профорієнтації.

Текст доповіді.

Література

  1. Сахаров В.Ф., Сазонов А.Д. Профессиональная ориентация школьников / В.Ф. Сахаров, А.Д. Сазонов. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
  2. Підготовка і діяльність шкільних психологів / За ред. В.В. Сахарди, І.В. Козубовської. – Ужгород: [б.в.], 1995. – 300 с.
  3. Пашукова Т.И. Практикум по общей психологии. Учеб.пособие / Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1996. – 127 с.
  4. Климов Е.А. Как выбирать профессию: книга для учащихся ст. классов средн. школ / Е.А. Климов. – 2-е изд., доп. и дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.
  5. Психодиагностика личности: пособие для студентоввузов / М.А. Пономарева, Т.И. Юхновец; под. общ. ред. М.А. Пономаревой. – Минск: Тесей, 2008. – 312 с.


Заявка

учасника Всеукраїнської науково-практичної

інтернет-конференції з міжнародною участю

«Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи»


Прізвище, ім’я по батькові:

___________________________________________________________________________

Науковий ступінь та вчене звання:

___________________________________________________________________________

Посада:

___________________________________________________________________________

Назва навчального закладу:

___________________________________________________________________________

Назва доповіді

___________________________________________________________________________

Тематичний напрям

___________________________________________________________________________

Контактний телефон

___________________________________________________________________________

E-mail

___________________________________________________________________________

За довідками звертатись:

відділ науково-методичної роботи та міжнародної діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

Світлана Володимирівна – 096-339-23-29; 050-579-52-18; 093-107-40-39

 

sample image