6 8 11 bazika1 Dombrovska1 dombrovska2 kovalenko kozachenko kramarenko lyashenko oliynik1 oliynik2 stisenko 

 1