30 1 31 1  2    

МІЙ НАУКОВИЙ ДЕБЮТ

Тези міжвузівської науково-практичної конференції

8 грудня 2016 р. 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ»

Тези доповідей ІІІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

(14 квітня 2017 р., м. Миколаїв)  

Успішна інтеграція молоді

в суспільство:

досвід, проблеми, перспективи

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної

 інтернет-конференції з міжнародною участю  17-19 травня 2017 р

   
         
         
         
sample image