30 1 31 1      

МІЙ НАУКОВИЙ ДЕБЮТ

Тези міжвузівської науково-практичної конференції

8 грудня 2016 р. 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ»

Тези доповідей ІІІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

(14 квітня 2017 р., м. Миколаїв)