Графік

проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)

у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

з/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальний
1 Психолого-педагогічний семінар «Єдність освіти і виховання у процесі підготовки майбутнього фахівця» 21 лютого 2019 р. кафедра права та соціально-поведінкових наук (Половченя А.Б.)
2 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» (заочна) 14 березня 2019 р. кафедра економіки та комп’ютерної інженерії (Завгородній А.В., Крамаренко І.С.)
3 Навчально-практична конференція «Соціально-психологічні аспекти навчання студентів з особливими потребами» 20 березня 2019 р. кафедра права та соціально-поведінкових наук (Половченя А.Б.)
4 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми та перспективи практичної підготовки юристів в Україні» (заочна) 10 квітня 2019 р. кафедра права та соціально-поведінкових наук (Половченя А.Б.)
5 ІІІ Освітній форум з міжнародною участю «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави»

11-12 квітня

2019 р.

заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр, викладачі, студенти
6 ІІ Круглий стіл у форматі відкритого простору «Забезпечення сталого розвитку економіки України: аспекти інтеграції освіти, науки та підприємництва». 11 квітня 2019 р. кафедра підприємництва, управління та адміністрування (Скупський Р.М.)
7 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» 12 квітня 2019 р. заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр, викладачі, студенти
8 Студентська науково-практична конференція «Мій науковий дебют» 18 квітня 2019 р. заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності, завідувачі кафедр, викладачі кафедр
9 ІІІ Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні системи та технології: використання і впровадження у діяльність національних підприємств» (заочна) 25 квітня 2019 р. кафедра економіки та інформаційних технологій (Завгородній А.В.)
10 Круглий стіл «Реалізація здорового способу життя: сучасні підходи» 23 травня 2019 р. кафедра спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення (Довгань Н.Ю.)
11 Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації та туризму в сучасних умовах» 28 травня 2019 р. кафедра спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення (Довгань Н.Ю.)
12 ІІІ Круглий стіл  «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні» 6 червня 2019 р. кафедра економіки та інформаційних технологій (Завгородній А.В.)

 

sample image