ОБЛІК І АУДИТ

Спеціаліст з обліку і аудиту фіксує усю фінансово-господарську діяльність підприємства в облікових документах. Фахівці з обліку та аудиту можуть упереджувати помилки й порушення фінансової дисципліни, оперативно виявляти сильні та слабкі місця в управлінні підприємством.

Диплом з обліку і аудиту дає право:

 1. Займати провідні фінансово-аналітичні посади на підприємствах всіх форм власності
 2. Вести обліково-економічну роботу в організаціях
 3. Проводити перевірки та ревізії


Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Облік і аудит”

 1. Посидючість
 2. Терплячість
 3. Обов'язковість
 4. Відповідальність
 5. Акуратність
 6. Емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю)
 7. Наполегливість
 8. Педантизм у роботі
 9. Чесність
 10. Справедливість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку математичних здібностей
 2. Здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації
 3. Гарний розвиток концентрації, стійкості і переключення уваги
 4. Гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам'яті
 5. Здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності
 6. Висока поміхостійкість
 7. Технічна підготовка
ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Фінанси і кредит”

 1. Посидючість
 2. Обов'язковість
 3. Чесність і порядність
 4. Відповідальність
 5. Акуратність
 6. Ретельність
 7. Ерудованість
 8. Заповзятливість, ділова хватка
 9. Емоційно-психічна стійкість
 10. Комунікабельність
 11. Впевненість у собі


Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Гарний розвиток концентрації і переключення уваги
 2. Високий рівень розвитку пам'яті
 3. Високий рівень математичних здібностей
 4. Здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації
 5. Здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності
 6. Аналітичне мислення

ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Товарознавство і торговельне підприємництво”

 1. Уміння прогнозувати події
 2. Креативність
 3. Критичність
 4. Спостережливість
 5. Вимогливість
 6. Відповідальність
 7. Уважність
 8. Гнучкість
 9. Здатність до планування
 10. Розвинена інтуїція
 11. Ерудованість, енергійність
 12. Впевненість у собі, прийнятих рішеннях
 13. Цілеспрямованість, дієвість
 14. Прагнення до постійного особистісного росту

 

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Добре розвинені аналітичні здібності
 2. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 3. Розвинені організаторські здібності
 4. Високий рівень розвитку концентрації і переключення уваги
 5. Високий рівень розвитку пам'яті
 6. Математичні здібності
 7. Вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, лаконічно)
 8. Уміння швидко аналізувати й обробляти інформацію

МАРКЕТИНГ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Маркетинг”

 1. Креативність
 2. Критичність
 3. Вимогливість
 4. Відповідальність
 5. Гнучкість
 6. Здатність до планування
 7. Прагнення до порядку і нормативності
 8. Розвинена інтуїція
 9. Ерудованість, енергійність
 10. Впевненість у собі, прийнятих рішеннях
 11. Цілеспрямованість, дієвість
 12. Прагнення до постійного особистісного росту   

 

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 

 1. Добре розвинені аналітичні здібності
 2. Високий рівень понятійного мислення
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність керувати собою
 5. Розвинені організаторські здібності
 6. Розвинені комунікативні здібності

МЕНЕДЖМЕНТ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Менеджмент ”

 1. Уміння прогнозувати ситуацію
 2. Впевненість у собі, у прийнятих рішеннях
 3. Енергійність
 4. Чіткі особисті цілі
 5. Уміння підкорятися вимогам, нормам організації
 6. Ерудованість
 7. Прагнення до постійного особистісного росту

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високо розвинені організаторські здібності
 2. Комунікативні здібності
 3. Здатність керувати собою
 4. Висока здатність впливати на навколишніх
 5. Здатність керувати
 6. Здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи
 7. Здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін
 8. Добре розвинені аналітичні здібності
 9. Високий рівень понятійного мислення
ТУРИЗМОЗНАВСТВО

 Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

 1. Енергійність, ерудованість
 2. Терпимість, інтерес і повага до людей
 3. Оригінальність
 4. Артистизм
 5. Спостережливість
 6. Тактовність
 7. Прагнення до саморозвитку
 8. Впевненість у собі
 9. Цілеспрямованість
 10. Творчий початок
 11. Наявність розвиненої інтуїції


Якості, що забезпечують успішність виконання  професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Ораторські здібності
 3. Уміння слухати
 4. Розвинені організаторські здібності
 5. Здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін
 6. Здатність керувати собою
 7. Гарний розвиток словесно-логічної й образної пам'яті
 8. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 9. Здатність впливати на оточуючих
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

 1. Креативність
 2. Енергійність
 3. Ерудованість
 4. Терпимість, інтерес і повага до людей
 5. Оригінальність
 6. Артистизм
 7. Спостережливість
 8. Прагнення до саморозвитку
 9. Впевненість у собі
 10. Цілеспрямованість
 11. Гнучкість
 12. Тактовність, вихованість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Ораторські здібності
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін
 5. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 6. Уміння слухати
 7. Здатність керувати собою
 8. Гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті
 9. Здатність впливати на навколишніх

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Харчові технологія та інженерія»

 1. Терплячість і витриманість
 2. Доброзичливість і привітність
 3. Відповідальність
 4. Акуратність
 5. Оригінальність
 6. Творчий початок
 7. Винахідливість
 8. Моторність

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Ручна спритність
 2. Здатність переносити значну фізичну напругу
 3. Тонкі смакові відчуття
 4. Добре розвинений нюх
 5. Високий рівень розвитку відчуттів температури, тиску, дотику, кольору
 6. Добре розвитий окомір
 7. Достатній розвиток довгострокової словесно-логічної пам'яті
 8. Розвиток зорової, образної пам'яті, смакової, нюхової і рухової пам'яті
 9. Творча, просторова уява
 10. Здатність переключатися швидко з одного виду діяльності на інший

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Комп'ютерна інженерія»

 1. Уважність
 2. Терплячість
 3. Наполегливість
 4. Цілеспрямованість
 5. Схильність до роботи з технічними пристроями
 6. Емоційна стійкість
 7. Відповідальність
 8. Посидючість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Гнучкість і динамічність мислення,зЗдатність аналізувати ситуацію
 2. Високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги
 3. Гарний розвиток усіх видів пам'яті
 4. Високий рівень розвитку технічних здібностей
 5. Довгострокова витривалість
 6. Висока поміхостійкість до зовнішніх впливів
 7. Розвиток дрібної моторики рук
 8. Гострота зору

ПРАВОЗНАВСТВО

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Правознавство»

 1. Організованість
 2. Впевненість у собі
 3. Порядність
 4. Відповідальність
 5. Акуратність
 6. Ерудованість
 7. Ділова хватка
 8. Об'єктивність
 9. Комунікабельність
 10. Гарна інтуїція
 11. Емоційно-психічна стійкість
 12. Енергійність
 13. Наполегливість, принциповість
 14. Прагнення до самовдосконалення
 15. Уміння швидко відновлювати працездатність

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Логічне, аналітичне мислення
 2. Високий рівень розвитку понятійного мислення
 3. Гарний розвиток концентрації і стійкості уваги
 4. Високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті
 5. Здатність переконувати
 6. Комунікативні навички
 7. Схильність до дослідницької діяльності
 8. Гарні пізнання в різних областях наук
 9. Здатність до всебічного, адекватного сприйняття ситуації
 10. Уміння вести переговори
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Міжнародні відносини»

 1. Увічливість, тактовність
 2. Вихованість
 3. Спритність
 4. Дотепність
 5. Енергійність, наполегливість
 6. Почуття власного достоїнства
 7. Ерудованість
 8. Порядність
 9. Витриманість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Високий рівень організаторських здібностей
 3. Гарна пам'ять
 4. Гнучкість розумових процесів
 5. Високий рівень розподілу уваги
 6. Здатність швидко приймати рішення
 7. Здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії
 8. Фізична і психічна витривалість

КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Корекційна освіта»

 1. Уміння слухати і розуміти інших людей
 2. Тактовність
 3. Доброзичливість, етичність
 4. Безкорисність
 5. Чуйність
 6. Терпимість до недоліків людей
 7. Уважність
 8. Чуйність
 9. Креативність (творчий початок)

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Вербальні здібності
 2. Навички спілкування і взаємодії з людьми
 3. Ораторські здібності
 4. Гарний слух
 5. Гарне володіння артикуляцією
 6. Гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам'яті
 7. Високий рівень концентрації і переключення уваги
 8. Логічне мислення
 9. Високий рівень розвитку творчого мислення

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Здоров'я людини»

 1. Відповідальність
 2. Безоцінне ставлення до людей
 3. Інтерес і повага до іншої людини
 4. Прагнення до самопізнання, саморозвитку
 5. Допитливість
 6. Тактовність
 7. Схильність до співпереживання
 8. Ініціативність
 9. Цілеспрямованість, уміння прогнозувати події
 10. Уміння зберігати таємницю
 11. Творчий початок

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги
 2. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 3. Гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті
 4. Високий рівень розвитку образного мислення
 5. Розвиток логічного мислення
 6. Комунікативні здібності
 7. Уміння слухати
 8. Ораторські здібності

ПСИХОЛОГІЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Психологія»

 1. Відповідальність
 2. Безоцінне ставлення до людей
 3. Інтерес і повага до іншої людини
 4. Прагнення до самопізнання, саморозвитку
 5. Допитливість
 6. Тактовність
 7. Схильність до співпереживання
 8. Ініціативність
 9. Цілеспрямованість, уміння прогнозувати події
 10. Уміння зберігати таємницю
 11. Творчий початок

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги
 2. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 3. Гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті
 4. Високий рівень розвитку образного мислення
 5. Розвиток логічного мислення
 6. Комунікативні здібності
 7. Уміння слухати
 8. Ораторські здібності

ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)

Особистісні якості, інтереси, схильності людини,яка обирає спеціальність «Філологія (ПЕРЕКЛАД)»

 1. Увічливість, тактовність
 2. Вихованість
 3. Спритність
 4. Дотепність
 5. Енергійність, наполегливість
 6. Почуття власного достоїнства
 7. Ерудованість
 8. Порядність
 9. Витриманість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Високий рівень організаторських здібностей
 3. Гарна пам'ять
 4. Гнучкість розумових процесів
 5. Високий рівень розподілу уваги
 6. Здатність швидко приймати рішення
 7. Здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії
 8. Фізична і психічна витривалість

СОЦІОЛОГІЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Соціологія»

 1. Самоконтроль і урівноваженість
 2. Ерудованість
 3. Оригінальність, спритність, різнобічність
 4. Тактовність, вічливість
 5. Посидючість
 6. Обов'язковість
 7. Відповідальність
 8. Акуратність
 9. Зосередженість
 10. Ретельність
 11. Емоційно-психічна стійкість
 12. Наполегливість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку комунікативних здібностей
 2. Вербальні здібності (уміння говорити ясно, чітко, виразно)
 3. Розвиток логічного мислення
 4. Гнучкість і динамічність мислення
 5. Розвиток творчого мислення
 6. Гарний розвиток концентрації і стійкості уваги

ЖУРНАЛІСТИКА

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Журналістика»

 1. Об'єктивність
 2. Ерудованість
 3. Самоконтроль і урівноваженість
 4. Терпимість, безоцінне ставлення до людей
 5. Інтерес і повага до іншої людини
 6. Прагнення до самопізнання, саморозвитку
 7. Оригінальність
 8. Допитливість
 9. Тактовність
 10. Увічливість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Літературні здібності
 2. Навички спілкування і взаємодії з людьми
 3. Уміння слухати
 4. Здатність грамотно і чітко задавати питання, гарні вербальні здібності
 5. Високий рівень розвитку пам'яті
 6. Уміння швидко орієнтуватися в подіях
 7. Творче мислення
 8. Уміння викладати доступною мовою отриману інформацію
 9. Високий рівень фізичної і психічної витривалості

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Видавнича справа та редагування»

 1. Уміння прогнозувати події
 2. Схильність до дослідницької діяльності
 3. Спостережливість
 4. Відповідальність
 5. Старанність, систематичність у роботі
 6. Критичність
 7. Уважність
 8. Обов'язковість
 9. Принциповість
 10. Зосередженість
 11. Емоційно-вольова стійкість
 12. Вимогливість до себе й інших


Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку образного, логічного й аналітичного мислення
 2. Розвинена просторова уява
 3. Високий рівень розвитку концентрації і переключення уваги
 4. Високий рівень розвитку пам'яті
 5. Здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії
 6. Уміння швидко аналізувати й обробляти інформацію
 7. Високий рівень понятійного мислення
 8. Високий рівень розвитку технічних здібностей

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

БАНКІВСЬКА СПРАВА

ОПОДАТКУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТІКА

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЄКОНОМІКА ПІДПРИЕМСТВА

 

sample image