БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Фінанси і кредит”

 1. Посидючість
 2. Обов'язковість
 3. Чесність і порядність
 4. Відповідальність
 5. Акуратність
 6. Ретельність
 7. Ерудованість
 8. Заповзятливість, ділова хватка
 9. Емоційно-психічна стійкість
 10. Комунікабельність
 11. Впевненість у собі


Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Гарний розвиток концентрації і переключення уваги
 2. Високий рівень розвитку пам'яті
 3. Високий рівень математичних здібностей
 4. Здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації
 5. Здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності
 6. Аналітичне мислення

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНИСТЬ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність

 1. Креативність
 2. Критичність
 3. Вимогливість
 4. Відповідальність
 5. Гнучкість
 6. Здатність до планування
 7. Прагнення до порядку і нормативності
 8. Розвинена інтуїція
 9. Ерудованість, енергійність
 10. Впевненість у собі, прийнятих рішеннях
 11. Цілеспрямованість, дієвість
 12. Прагнення до постійного особистісного росту   

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Добре розвинені аналітичні здібності
 2. Високий рівень понятійного мислення
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність керувати собою
 5. Розвинені організаторські здібності
 6. Розвинені комунікативні здібності

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 1. Креативність
 2. Енергійність
 3. Ерудованість
 4. Терпимість, інтерес і повага до людей
 5. Оригінальність
 6. Артистизм
 7. Спостережливість
 8. Прагнення до саморозвитку
 9. Впевненість у собі
 10. Цілеспрямованість
 11. Гнучкість
 12. Тактовність, вихованість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Ораторські здібності
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін
 5. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 6. Уміння слухати
 7. Здатність керувати собою
 8. Гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті
 9. Здатність впливати на навколишніх

РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність

 1. Уважність
 2. Терплячість
 3. Наполегливість
 4. Цілеспрямованість
 5. Схильність до роботи з технічними пристроями
 6. Емоційна стійкість
 7. Відповідальність
 8. Посидючість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Гнучкість і динамічність мислення,зЗдатність аналізувати ситуацію
 2. Високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги
 3. Гарний розвиток усіх видів пам'яті
 4. Високий рівень розвитку технічних здібностей
 5. Довгострокова витривалість
 6. Висока поміхостійкість до зовнішніх впливів
 7. Розвиток дрібної моторики рук
 8. Гострота зору

ПРАВОЗНАВСТВО

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Правознавство»

 1. Організованість
 2. Впевненість у собі
 3. Порядність
 4. Відповідальність
 5. Акуратність
 6. Ерудованість
 7. Ділова хватка
 8. Об'єктивність
 9. Комунікабельність
 10. Гарна інтуїція
 11. Емоційно-психічна стійкість
 12. Енергійність
 13. Наполегливість, принциповість
 14. Прагнення до самовдосконалення
 15. Уміння швидко відновлювати працездатність

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Логічне, аналітичне мислення
 2. Високий рівень розвитку понятійного мислення
 3. Гарний розвиток концентрації і стійкості уваги
 4. Високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті
 5. Здатність переконувати
 6. Комунікативні навички
 7. Схильність до дослідницької діяльності
 8. Гарні пізнання в різних областях наук
 9. Здатність до всебічного, адекватного сприйняття ситуації
 10. Уміння вести переговори

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Видавнича справа та редагування»

 1. Уміння прогнозувати події
 2. Схильність до дослідницької діяльності
 3. Спостережливість
 4. Відповідальність
 5. Старанність, систематичність у роботі
 6. Критичність
 7. Уважність
 8. Обов'язковість
 9. Принциповість
 10. Зосередженість
 11. Емоційно-вольова стійкість
 12. Вимогливість до себе й інших


Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку образного, логічного й аналітичного мислення
 2. Розвинена просторова уява
 3. Високий рівень розвитку концентрації і переключення уваги
 4. Високий рівень розвитку пам'яті
 5. Здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії
 6. Уміння швидко аналізувати й обробляти інформацію
 7. Високий рівень понятійного мислення
 8. Високий рівень розвитку технічних здібностей
sample image