Правила прийому вступників до вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2016 році

1212ghd

 Правила

 

 

Додатки до правил прийому вступників до Миколаївського інституту розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2016 році

 

1212ghd   

Додатки

 

 

 

 

Додатки  до правил  прийому вступників до Миколаївського коледжу розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2016 році

 

 

1212ghd

  

Додатки

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на І курс подають особисто заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки, форму навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.