Правила прийому до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2017 році

 

1212ghd

Правила

 

 

Додатки до правил Інститут

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Перелік освітніх ступенів, ОКР та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс бакалавра
   

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

на навчання до Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

в 2017 році

 

1212ghd

Правила

 

 

Додатки до правил

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Перелік ОКР та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на основі диплому КР

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на І курсподають особисто заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки, форму навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2017 (2016) року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2017 (2016) року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

sample image