Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв і документів, вступні предметні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової та повної

загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Університет «Україна»

24 липня 2015 року

27 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

24 липня 2015 року

27 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

о 18 годині

31 липня 2015 року

27 серпня 2015 року

Строки проведення Університетом «Україна» творчих конкурсів

21 – 31 липня2015 року

у декілька сесій

20 – 27 серпня 2015 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід та вступних випробувань

25 – 31 липня 2015 року

20 – 27 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12 години

2 серпня 2015 року

28 серпня 2015 року

Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

не пізніше 12 години

7 серпня 2015 року

2 вересня 2015 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

17 серпня 2015 року

10 вересня 2015 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника і молодшого спеціаліста та на основі неповної, базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва 
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

17 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

не пізніше 18 години

24 липня 2015 року

 27 серпня 2015 року

Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

25  31 липня 2015 року

20  27 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години  

2 серпня 2015 року

28 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

17 серпня 2015 року

10 вересня 2015 року

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і ступеня магістра на денну та заочну форму навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва 
вступники на основі
базової або повної вищої освіти повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

17 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

3 серпня 2015 року

27 серпня 2015 року

Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

 11 серпня 2015 року

20  27 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

12 серпня 2015 року

28 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

18 серпня 2015 року

10 вересня 2015 року

Примітка 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 2 по 15 листопада 2015 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 9 листопада по 15 листопада 2015 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 16 та 23 листопада 2015 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2015 року.

Примітка 2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та на основі неповної, базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) для здобуття ступеня бакалавра та вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 2 по 12 березня та з 6 по 15 листопада 2015 року. Проведення вступних випробувань – з 11 по 17 березня та з 15 листопада по 22 листопада 2015 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 18 березня та 23 листопада 2015 року. Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 24 березня та 30 листопада 2015 року.