Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

у 2015 році при вступі на спеціальності 6.010203 «Здоров’я людини» та 6.030301 «Журналістика» проводиться перевірка рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

 

 

Спеціальність 6.010203 «Здоров’я людини»

 Творчий конкурс складається з трьох етапів:

Етап 1: теоретичне питання,

Етап 2: практичне завдання,

Етап 3: аналітична оцінка ситуації.

 
d5zpf9x

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

на основі повної загальної середньої освіти

   

 

 

Спеціальність  6.030301 «Журналістика»

 Творчий конкурс складається з трьох етапів:

Етап 1: есе, 

Етап 2: інтерв'ю,

Етап 3: творчий доробок.

 
d5zpf9x
 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика»

Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»