Вартість навчання 2016-2017 рік

Миколаївського інституту “Україна”

 

ПЕРЕЛІК
 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання 
    у 2016 / 2017 навчальному році    
    по     ММІРЛ ВНЗ    Університету “Україна”    
      (назва відокремленого структурного підрозділу)          
                     
№ п/п Галузь знань Код спеціальності Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.)
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10
10. Освіта 016 Спеціальна освіта бакалавр 4р. 6500 26000 4р. 6500 26000
11. Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація бакалавр 4р. 6000 24000 4р. 6000 24000
12. Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія бакалавр 4р. 6250 25000 4р. 6250 25000
13. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія бакалавр 4р. 5500 22000 4р. 5500 22000
14. Журналістика 061 Журналістика  бакалавр 4р. 5500 22000 4р. 5500 22000
16. Право 081 Право бакалавр 4р. 8000 32000      
17. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка бакалавр 4р. 6500 26000 4р. 6500 26000
18. Управління та адміністрування 075 Маркетинг бакалавр 4р. 6000 24000 4р. 6000 24000
19. Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр 4р. 6500 26000 4р. 6500 26000
20. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування бакалавр 4р. 6000 24000 4р. 6000 24000
21. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр 4р. 6000 24000 4р. 6000 24000
24 Управління та адміністрування 073 Менеджмент бакалавр 4р. 6500 26000 4р. 6500 26000
25 Інформаційні технології  123 Комп'ютерна інженерія  бакалавр 4р. 6000 24000 4р. 6000 24000
26 Соціальна робота 231 Соціальна робота бакалавр 4р. 6325 25300 4р. 6325 25300
27 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторана справа бакалавр 4р. 7400 29600 4р. 7400 29600
28 Сфера обслуговування 242 Туризм бакалавр 4р. 6500 26000 4р. 6500 26000
                     
29 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування спеціаліст 1р. 7000 7000 1р. 7000 7000
30 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціаліст 1р. 6500 6500 1р. 6500 6500
31 Соціальна робота 231 Соціальна робота спеціаліст 1р. 7500 7500 1р. 7500 7500
32 Сфера обслуговування 242 Туризм спеціаліст 1р. 8000 8000 1р. 8000 8000
                     
33 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування перепідготовка спеціалістів - - - 2.5р. 6500 16250
34 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність перепідготовка спеціалістів - - - 2.5р. 5500 13750
                     
35 Освіта 016 Спеціальна освіта магістр 1,5р. 9500 14250 1,5р. 9500 14250
36 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
38 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія магістр 1,5р. 8100 12150 1,5р. 8100 12150
39 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія магістр 1,5р. 7000 10500 1,5р. 7000 10500
40 Журналістика 061 Журналістика магістр 1,5р. 8000 12000 1,5р. 8000 12000
41 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
42 Управління та адміністрування 075 Маркетинг магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
43 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
45 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
47 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність магістр 1,5р. 8000 12000 1.5р. 8000 12000
48 Управління та адміністрування 073 Менеджмент магістр 1,5р. 8000 12000      
49 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторана справа магістр 1,5р. 8500 12750 1,5р. 8500 12750
  * акційні сертифікати 10% знижка                

 

 

ПЕРЕЛІК 
   спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання 
      у 2016 / 2017 навчальному році    
      по     ММІРЛ ВНЗ    Університету “Україна”    
        (назва відокремленого структурного підрозділу)          
                       
  № п/п Напрям підготовки Код спеціальності Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.)
  1 2 3   4 5 6 7 8 9 10
  1. Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика ( за видами) бакалавр після м/с* 2р. 3500 7000 2р. 3500 7000
  2. Журналістика та інформація 6.030303 Видавнича справа та редагування бакалавр після м/с* 2р. 3500 7000 2р. 3500 7000
  3. Право 6.030401 Правознавство бакалавр після м/с* 2р. 6000 12000 2р. 5500 11000
  4. Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)  бакалавр після м/с* 2р. 5000 10000 2р. 4500 9000
  5. Економіка та підприємництво 6.030510 Товарознавство і комерційна діяльність бакалавр після м/с* 2р. 3500 7000 2р. 3500 7000
  6. Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит бакалавр після м/с* 2р. 3500 7000 2р. 3500 7000
  7. Інформатика та обчислювальна техника  6.050102 Комп'ютерна інженерія  бакалавр після м/с* 2р. 3500 7000 2р. 3500 7000
  8. Сфера обслуговування 6.140101 Готельно-ресторана справа бакалавр після м/с* 2р. 4000 8000 2р. 4000 8000
  9. Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент бакалавр після м/с* 2р. 4000 8000 2р. 4000 8000
                       
  10. Педагогічна освіта 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  11. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини  6.010203 Здоров'я людини  бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  12. Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5000 10000 2р. 5000 10000
  13. Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5500 11000 2р. 5500 11000
  14. Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика  бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5000 10000 2р. 50000 10000
  15. Журналістика та інформація 6.030303 Видавнича справа та редагування бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5000 10000 2р. 5000 10000
  16. Право 6.030401 Правознавство бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 8000 16000 2р. 8000 16000
  17. Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  18. Економіка та підприємництво 6.030507 Маркетинг бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  19. Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит  бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  20. Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  21. Економіка та підприємництво 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  22 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  23 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  24 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  25 Інформатика та обчислювальна техника  6.050102 Комп'ютерна інженерія  бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6000 12000 2р. 6000 12000
  26 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5750 11500 2р. 5750 11500
  27 Сфера обслуговування 6.140101 Готельно-ресторана справа бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 6500 13000 2р. 6500 13000
  28 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм бакалавр після м/с або для поновлення 2р. 5750 1150 2р. 5750 11500
    * після закінчення Миколаївського                
                       

 

 

 

Миколаївському коледжу

ПЕРЕЛІК 
 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання 
    у 2016 / 2017 навчальному році    
    по     Миколаївському коледжу    Університету “Україна”    
      (назва відокремленого структурного підрозділу)          
                     
№ п/п Напрям підготовки Код спеціальності Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.)
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10
1. Журналістика 061 Журналістика Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 3р. 5250 15750 3р. 5250 15750
2. Управління та адміністрування 075 Маркетинг Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 2р. 5250 10500 2р. 5250 10500
3. Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 2р. 5250 10500 2р. 5250 10500
4. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 2р. 5000 10000 2р. 5000 10000
5. Управління та адміністрування 073 Менеджмент Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 2,5р. 4750 11875 2,5р. 4750 11875
6. Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 3р. 5000 15000 3р. 5000 15000
7. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 2.5р. 5500 13750 2.5р. 5500 13750
8 Право 081 Право Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 6000 18000 6000 18000
                     
9 Журналістика 061 Журналістика Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 4р. 4000 16000      
10 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 3р. 4800 14400      
11 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 3р. 5000 15000      
12 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 3р. 4800 14400      
13 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 3,5р. 5000 17500      
14 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 4р. 5250 21000      
15 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 3,5р. 5650 19775      
16 Право 081 Право Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти) 4р. 6500 26000      
  * акційні сертифікати 10% знижка в оплаті на навчання термін дії 1 семестр        

 

ПЕРЕЛІК
 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання 
    у 2016 / 2017 навчальному році    
    по     Миколаївському коледжу    Університету “Україна”    
      (назва відокремленого структурного підрозділу)          
                     
№ п/п Напрям підготовки Код спеціальності Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.) Термін навчання Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Загальна вартість навчання (грн.)
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10
1. Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 2р. 4500 9000 2р. 4500 9000
2. Економіка та підприємниство 5.03050702 Комерційна діяльність Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 1р. 5000 5000 1р. 5000 5000
3. Економіка та підприємниство 5.03050801 Фінаси і кредит Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 1р. 5250 5250 1р. 5250 5250
4. Економіка та підприємниство 5.03050901 Бухгалтерський облік Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 1р. 5000 5000 1р. 5000 5000
5. Менеджмент і адміністування 5.03060101 Організація виробництва Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 1,5р. 4750 7125 1,5р. 4750 7125
6. Інформатика та обчислювальна техніка  5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем та мереж Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 2р. 5000 10000 2р. 5000 10000
7. Сфера обслуговування 5.14010101 Готельне обслуговування  Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 1.5р. 5400 8100 1.5р. 5400 8100
8 Право 5.03040101  Правознавство Молодший спеціаліст (на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) 6000 12000 6000 12000
                     
9 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 3р. 4000 12000      
10 Економіка та підприємниство 5.03050702 Комерційна діяльність Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 2р. 5000 10000      
11 Економіка та підприємниство 5.030050801 Фінанси і кредит Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 2р. 5000 10000      
12 Економіка та підприємниство 5.03050901 Бухгалтерський облік Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 2р. 4500 9000      
13 Менеджмент і адміністування 5.03060101 Організація виробництва Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 2,5р. 5000 12500      
14 Інформатика та обчислювальна техніка  5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем та мереж Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 3р. 5250 15750      
15 Сфера обслуговування 5.14010101 Готельне обслуговування  Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 2,5р. 5650 14125      
16 Право 5.03040101  Правознавство Молодший спеціаліст (на основі базової середньої освіти)* 3р. 5750 17250      
  * - для поновлення на навчання на основі базової середньої освіти
                     

 

 

sample image