Положення

про проведення конкурсу творчих робіт серед учнів 9-11-х класів

«Успішна Україна»

з нагоди 20 річниці створення Відкритого міжнародного університету розвитку людини «україна»

1. Загальні положення

1.1. Конкурс творчих робіт серед учнів 9-11-х класів «УСПІШНА УКРАЇНА» (далі Конкурс) проводиться з нагоди святкування 20 річниці створення Відкритого міжнародного університету розвитку людини «україна» (далі – Університет «Україна»), найбільшого в Україні приватного вищого навчального закладу з державними ліцензіями в сфері надання вищої освіти, сертифікованими освітніми програмами та європейським вектором розвитку.

1.2. Ініціатором, організатором і координатором проведення Конкурсу є Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (далі – ММІРЛ «Університету «Україна»).

1.3.  За підсумками проведення Конкурсу буде визначено 10 кращих учнівських робіт, автори яких будуть запрошені на зустріч з провідними роботодавцями Миколаївщини, представниками влади, бізнесу та ЗМІ; у рамках якої переможці будуть нагороджені сертифікатами на отримання 5-20% знижки в оплаті за навчання на будь-якій спеціальності ММІРЛ «Університету «Україна».

1.4. Конкурс передбачає єдині вимоги до всіх учасників. Мова виконання робіт: українська.

2. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є сприяння підвищенню інтересу учнівської молоді до розвитку держави, економічних і духовних цінностей/надбань Миколаївщини, власного майбутнього професійного становлення; виявлення, підтримка й залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до формування економічного потенціалу регіону; виховання в учнів активної громадянської позиції.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

-            розвиток творчих здібностей, виявлення і підтримка обдарованої молоді;

-            орієнтація учнівської молоді на свідомий вибір майбутньої професії;

-            виховання громадянських якостей учнівської молоді, формування у школярів позитивного погляду на майбутнє власне, рідного краю та держави;

-            створення умов для професійної самореалізації та розвитку творчого потенціалу молоді Миколаївщини.

3. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:

  • І етап (регіональний) – з 01 по 29 березня 2019 року;
  • ІІ етап (локальний) – з 01 по 06 квітня 2019 року.

3.2. У I (регіональному) етапі беруть участь учні 9-11-х класів, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, відповідно до умов, що визначені цим Положенням.

Конкурсні роботи виконуються учнями заочно (за місцем навчання) та надсилаються до Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини до 30.03.2019 р. на паперових та/або електронних носіях (залежно від форми виконання конкурсної роботи):

  • електронна адреса для надсилання матеріалів конкурсу:
  • поштова адреса для надсилання матеріалів конкурсу: 54003, м. Миколаїв, вул. 2-Військова, 22, каб. 1.

Разом із конкурсними роботами учасники надсилають на електронну адресу конкурсу Заявку учасника (за зразком, наведеним у Додатку 1).

3.3. Проведення II (локального) етапу Конкурсу перелбачає опрацювання поданих на конкурс робіт членами журі та визначення робіт-переможців.

3.4. Презентація робіт-переможців авторами (очно або заочно (по Skipe) відбуватиметься 11 квітня 2019 року (про що переможці будуть повідомлені особисто) в рамках роботи ІІІ Освітнього форуму з міжнародною участю «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави», що пройде на базі ММІРЛ «Університету «Україна» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-Військова, 22.

3.5. Оргкомітет Конкурсу має право вносити зміни до порядку проведення ІІ (локального) етапу Конкурсу в разі об’єктивних непередбачуваних обставин.

4. Оргкомітет та журі Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується директором ММІРЛ «Університету «Україна».

4.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення Конкурсу; забезпечує організаційну підготовку, оприлюднює результати конкурсу, розповсюджує інформаційні матеріали.

4.3. Журі формується з числа фахівців, які безпосередньо здійснюють підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів Миколаївської області, науковців університету «Україна».

4.4. Журі Конкурсу оцінює досягнення учасників і визначає переможців.

5. Вимоги до конкурсних робіт

5.1. Мета конкурсної роботи: творчо презентувати (прорекламувати) одну з успішних на сучасному ринку освіти та праці України спеціальність (професію).

5.2. Спеціальності для презентації: «Комп’ютерна інженерія», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право», «Психологія», «Спеціальна (корекційна) освіта», «Журналістика», «Фізична терапія, ерготерапія», «Соціальна робота», «Готельно-ресторанна справа».

5.3. Форми представлення конкурсної роботи (за вибором автора): рекламний ролик (1- 5 хв.), презентація PowerPoint (5-10 слайдів), буклет, листівка, календар, плакат, колаж, малюнок, ліричний чи прозаїчний твір (поезія – 1-5 віршів, проза – до 5 друкованих сторінок формату А4).

5.4. Творча робота має бути написана українською мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

5.5. До участі в Конкурсі не приймаються роботи:

-            опубліковані на мережевих порталах і такі, що містять плагіат;

-            ті, що містять сцени з елементами насильства та/або містять заклики до агресивних дій і їх пропаганди;

-            такі, що порушують умови конкурсу.

6. Критерії оцінки конкурсних робіт

-            обґрунтованість формату роботи, інноваційність ідеї – до 10 балів;

-            повнота розкриття теми – до 15 балів;

-            оригінальність образно-художнього мислення – до 25 балів;

-            композиційна цілісність – до 20 балів;

-            культура мовлення – до 15 балів;

-            культура оформлення – до 15 балів;

Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати учасник за творчу роботу – 100 балів.

7. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Журі оцінює усі подані до участі в Конкурсі роботи за встановленими критеріями.

7.2. Переможцями вважаються роботи, які набрали найбільшу кількість балів.

8. Нагородження переможців Конкурсу

8.1. Десять (10) авторів робіт-переможців Конкурсу запрошуються на зустріч з провідними роботодавцями, представниками влади, бізнесу та ЗМІ Миколаївщини, у рамках якої – нагороджуються сертифікатами на отримання 5-20% знижки в оплаті за навчання на будь-якій спеціальності ММІРЛ «Університету «Україна» (залежно від місця).

8.2. За згодою журі оргкомітет Конкурсу має право встановлювати додаткові заохочувальні відзнаки.

9. Прикінцеві положення

9.1. Організаційний комітет Конкурсу має право вводити додаткові критерії оцінювання конкурсних робіт.

9.2. Надаючи свою роботу на Конкурс, автор надає право організаторам Конкурсу на використання наданого матеріалу/його частини (розміщення в мережі Інтернет, публікації у ЗМІ, подальше тиражування тощо) з метою популяризації творчо обдарованої української молоді.

9.3. Надіслані на Конкурс роботи не рецензуються та авторам не повертаються.

Додаток 1.

Заявка учасника конкурсу творчих робіт серед учнів 9-11-х класів

«Успішна Україна»

Прізвище, ім’я, по батькові учасника:  
Заклад освіти та клас:  
Тема конкурсної роботи:  
Обґрунтування вибору професії, яку представляєте (до 3 речень)  
Форма представлення конкурсної роботи:  
Контактний телефон:  
Електронна адреса:  

Поштова адреса оргкомітету: 54003, м. Миколаїв, вул. 2-Військова, 22, каб. 1.

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Довідки за телефонами:

Фахівці відбіркової комісії університету

Тел.: +38(0512)57-21-55

Анна Нікора, заступник голови оргкомітету

Тел.: +38(050)394-72-78

sample image