ХАРАКТЕРСИТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Менеджер – професія майбутнього!

Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці,

котрі зможуть привести суспільство звідти,

де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути

Роберт Фалмер

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й керівників  різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед молоддю, що стоїть на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: «Хто ж такий менеджер?», «Менеджер – це посада чи професія?», «Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?» тощо.

Існують різні підходи до визначення менеджменту. Одні вважають, що це слово походить від англійського дієслова «to manage», яке у свою чергу має латинський корінь «manus» («рука»; у даному випадку – уміння керувати кіньми та колісницями). Інші вважають, що до вжитку цей термін потрапив із французької, в якій слово «manage» буквально означало домоведення, управління домашнім господарством.

Згодом слово менеджмент стало використовуватись як синонім керівництва або управління підприємством чи організацією. Цілком прийнятним є визначення менеджменту як процесу планування, організації, мотивації та контролю працівників організації, що забезпечують досягнення її цілей.

Отже, менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства; оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття - це не просто інженер чи  спеціаліст галузі, – це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Якщо Ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, досягти успіху приєднуйтесь до інтелектуальної еліти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»! Двері нашого інституту завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо Вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями.

Окрім диплому здобувач вищої освіти має можливість отримати додаткові спеціалізації: фінанси, податкова служба, міжнародний бізнес, державна служба, правові основи підприємницької діяльності, що дозволяє значно розширити сферу професійної реалізації фахівця та його працевлаштування.

Протягом усього курсу навчання ми надамо Вам можливість проходити навчальну і виробничі практики на провідних підприємствах м. Миколаєва і Миколаївської області.

Якщо Ви любите експериментувати, заглиблюватись у науку, маєте бажання продовжити своє навчання і здійснити наукову кар’єру – ми надамо Вам можливість займатись науково-дослідницькою діяльністю у студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах.

sample image