Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади:

- помічників керівників підприємств, установ та організацій;

- помічників керівників виробничих та інших основних підрозділів;

- помічників керівників малих підприємств без апарату управління;

- молодшого фахівця в галузі фінансів та торгівлі;

- дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

- страхові агенти

- агенти з торгівлі майном

- консультанти з подорожей та організатори подорожей

- агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери

- брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

- офіс-менеджерів,

- інспекторів відділу кадрів,

- адміністраторів,

- інспекторів по контролю, охороні праці, техніки безпеки,

- інструкторів виробничого навчання,

- майстрів навчальних центрів,

- консультантів в апаратах органів державної влади,

- техніками з планування, обліку.  


Здобувачі вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 073 «Менеджмент» освітнього рівня «магістр» можуть обіймати наступні посади:

Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати магістр

зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
1210.1 *Керівники підприємств, установ та організацій

Заступник директора філіалу

Директор-розпорядник

Заступник начальника філіалу

Керуючий (менеджер) організації

1223.1 Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у будівництві Директор з капітального будівництва
1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві Начальник відділу
1231 *Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Головний економіст

Головний ревізор

Директор з економіки

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

Начальник планово-економічного бюро цеху

Начальник планово-економічного відділу

1232 *Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

Директор з кадрових питань та побуту

Начальник відділу кадрів

Начальник відділу підготовки кадрів

Начальник лабораторії НОП та управління виробництвом

1233 *Керівники підрозділів маркетингу Начальник відділу збуту (маркетингу)
1234 *Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)
1235 *Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

Начальник управління

1239 *Керівники інших функціональних підрозділів Начальник господарського відділу
1313 *Керівники малих підприємств без апарата управління у будівництві

Голова кооперативу будівельного

Директор (керівник) малого будівельного підприємства (фірми)

1475.4 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки     

Менеджер (управитель) з персоналу

Менеджер (управитель) з постачання

Менеджер (управитель) із збуту

1476.1 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами

Менеджер (управитель) з будівництва

Менеджер (управитель) з аналізу та реклами

1478 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2320 Викладачі середніх навчальних закладів Викладач професійного навчально-виховного закладу
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) Молодший науковий співробітник (методи навчання)
2351.2 Інші фахівці в галузі методів навчання

Викладач (методи навчання)

Методист з економічної освіти

2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)
2359.2 Інші фахівці в галузі навчання Лектор
2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість) Молодший науковий співробітник (праця, зайнятість)
2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості

Економіст з праці

Експерт з умов праці

Фахівець з аналізу ринку праці

Фахівець з питань зайнятості

Профконсультант

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва)            Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва)
2419.2 Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва           

Економіст із збуту

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Консультант з маркетингу

Консультант з раціоналізації виробництва

Фахівець з методів розширення ринку збуту

Фахівець з раціоналізації виробництва

2419.3 Спеціалісти державної служби

Радник (органи державної влади)

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

2441.2 Економісти

Економіст

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

Економіст з планування

Економіст з фінансової роботи

Економічний радник

Консультант з економічних питань

Оглядач з економічних питань

3431 Секретарі адміністративних органів Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
3434 Помічники керівників

Референт

Референт з основної діяльності

 

sample image