• Божко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук.
  Педагогічний стаж – 22 роки.

  Освіта та професійний шлях
  • 1991–1996 рр. – навчання в Миколаївському державному педагогічному інституті імені В. Г. Бєлінського; спеціальність за дипломом «Російська мова та література і українська мова та література» (диплом спеціаліста з відзнакою); кваліфікація «Учитель російської мови та літератури і української мови та літератури»; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».
  • 1996–2000 рр. – учитель української мови та літератури в
  Миколаївській ЗОШ І–ІІІ ст. № 20 Миколаївської міської ради.
  • 2000–2016 рр. – старший викладач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
  • 2010 р. – стажування в Університеті менеджменту освіти НАПН України; кваліфікація «Педагоги-викладачі дистанційного навчання (тьютори)».
  • 2011–2015 рр. – навчання в аспірантурі Херсонського державного університету.
  • 2012 р. – участь у ІV Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної освіти (диплом переможця ІІ ступеня).
  • 2017 р. – захист дисертаційного дослідження зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) та присвоєння наукового ступеня «кандидат педагогічних наук (доктор філософії)».
  • З 2017 року і дотепер:
  - старший викладач кафедри журналістики та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
  - доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук Інституту;
  - учений секретар ученої ради Інституту;
  - секретар науково-методичної ради Інституту.
  • 2018 р. – стажування на кафедрі журналістики Херсонського державного університету.

  Сфера наукових інтересів: стилістика сучасної української мови, українська мова (за професійним спрямуванням), культура мовлення, формування комунікативної компетентності засобами української мови; лінгвістика тексту.

  Дисципліни, які викладає: стилістика сучасної української мови, українська мова (за професійним спрямуванням), комунікаційні технології, основи видавничої справи, текстознавство.


nikoraНікора Анна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук.
У 2006 р. закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.
Працювала на посадах старшого лаборанта, викладача, доцента в інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, а також, за сумісництвом, вчителем історії у Калинівській ЗОШ, вчителем етики в Миколаївській гімназії № 41.
У листопаді 2017 року перейшла на роботу до Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна».
У 2011 році в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію з теми: «Методична підготовка майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики» і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 60 наукових праць з питань методики навчання у вищій школі; реалізації аксіологічного підходу в освіті; формування та розвитку інклюзивного освітнього середовища; теорії та методики викладання суспільно-політичних дисциплін.
Дисципліни, які викладає: «Методика викладання психології», «Корпоративна етика», «Історія України», «Політологія».

Мельніченко Валерій Володимирович – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України (1992 р.), професор кафедри права та соціально-поведінкових наук.
У 1973 році закінчив Херсонський Державній педагогічний інститут.
Працював вчителем, директором професійно-технічного навчального закладу. Доцентом, заступником декана, першим проректором у вищих навчальних закладах. Майже 10 років очолював Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію і отримав присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
У 2007 році присвоєно вчене звання професора.


mazurМазур Валентина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук.
У 1979 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». Кваліфікація за дипломом інженер-системотехнік.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування у студентів психологічної готовності до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності психолога» і отримала присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
У 2008 році отримано диплом доктора філософії в галузі психології.
З 2009 року член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів: вікова та педагогічна психологія, психотерапія, психологічні проблеми соціалізації обдарованих студентів, психодіагностика обдарованості; досліджувала психологію дистанційного навчання.
Дисципліни, які викладає: «Вікова психологія», «Експериментальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Математичні методи в психології», «Основи психотерапії».


miroshkinaМірошкіна Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук.
Мірошкіна Наталія Валеріївна вищу освіту здобувала у Миколаївському державному педагогічному інституті у 1995 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та отримала кваліфікацію вчитель історії та права.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію і отримала присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання.
Диплом магістра зі спеціальності «Психологія» отримала у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»» у 2007 році.
Коло наукових інтересів: методологічні проблеми гуманітарного пізнання, філософія історії.
Дисципліни, які викладає: «Філософія», «Соціологія», «Соціальна та політична психологія», «Етнопсихологія», «Психотехнології в політиці».


oliynikОлійник Олег Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук.
У період з 1986 по 1992 роки навчався у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю – педагогіка і методика початкового навчання та отримав повну вищу освіту та кваліфікацію – вчителя початкових класів.
З 1997 по 1999 роки навчався у Донецькому інституті внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю – правознавство і здобув кваліфікацію юриста.
Свою трудову діяльність розпочав у 1992 році вчителем у Виноградівській середній школі Кіровоградської області.
З 1993 р. по 2011 р. перебував на службі в ОВС України і пройшов шлях від посади експерта до заступника начальника науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України в Миколаївській області (полковник міліції у відставці).
Перебуваючи на службі в ОВС поступив до аспірантури Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» і у 2014 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, за темою "Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності".
У липні 2012 році розпочав педагогічно-наукову діяльність у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна».
На теперішній час працює на посаді доцента кафедри права та соціально-поведінкових наук Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».
Автор понад двадцяти друкованих наукових і навчально-методичних праць, та співавтор двох навчальних посібників.
Сфера наукових інтересів: криміналістика та методичні розробки досліджень криміналістичних видів досліджень, кримінально-процесуальне супроводження здійснення кримінальних проваджень, деонтологічні дослідження в сфері юриспруденції.
Дисципліни, які викладає: «Адміністративне право», « Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика».

polovchenyaПоловченя Алла Борисівна – кандидат юридичних наук.
Закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Статистика» у 1984 році. У 2000 році отримала диплом спеціаліста-юриста Одеського державного університету ім.. І.І. Мечнікова. У 2005 році здобула ступінь магістра з комерційної діяльності у Миколаївському міжрегіональному інституті ВНЗ університет «Україна».

Трудову діяльність розпочала у 1979 році в Миколаївській філії науково-дослідного інститут «Центр» після закінчення Миколаївського суднобудівного технікуму за спеціальністю «математик-програміст».
У 2017 році захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата юридичних наук за темою: «Адміністративно-правовий статус громадських організацій у сфері освіти в Україні».
У Миколаївському міжрегіональному інституті працює з 2000 року по теперішній час. Обіймала посади завідувача кафедри, заступника декана, декана факультету «Права».
Відзначена грамотами Верховної Ради України (2018р.), Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації (2004р.), Головного управління юстиції Миколаївської області (2009р.), Управління освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації (2013р.), Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2018р.), нагрудними знаками «Кращий викладач університету» та «Заслужений працівник університету».
Коло наукових інтересів: правовий статус громадських організацій, правове забезпечення інклюзивної та дуальної освіти, практична підготовка юристів.
Дисципліни, які викладає: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Інтелектуальна власність», «Трудове право».

sample image