ПСИХОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

освітньо-кваліфікаційні рівні:

6.040100 – бакалавр

8.040101 – магістр

Перед Вами професія, яка в усьому цивілізованому світі визнається за пріоритетну, для якої не існує проблем безробіття, яка сьогодні є престижною та перспективною, а на завтра потреба в ній ще більше зросте! Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах: виробництва, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, управління підприємством, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки, громадсько-політичних організаціях.

Психологія – універсальна професія :

 1. психологічні знання допомагають глибше зрозуміти себе, вирішити життєві питання, надати допомогу іншим, уникнути гострих конфліктів;

 2. психологічні і знання ми застосовуємо для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі;

 3. вивчення психології сприяє підвищенню ефективності власної професійної діяльності, вмінню розвивати свою справу, налагодженню стосунків між членами трудового колективу, природному наближенню до гармонії з довкіллям.

       Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково – дослідних інститутах, у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки, громадсько-політичних організаціях та інших сферах діяльності людини.

Спеціаліст – психолог виконує наступні виробничі функції:

 • діагностична – вивчати особливості людини, групи, різних категорій населення, ступінь і спрямованість на них мікро- та макросередовища;

 • прогностична – програмувати, прогнозувати вплив на об'єкти соціальної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, моделювати соціальну поведінку цих об'єктів;

 • соціально – профілактична – передбачати і приводити в дію соціально правові, юридичні, психологічні, соціально – медичні, педагогічні та інші механізми попередження і долання негативних явищ, організовувати соціально – терапевтичну, соціально – побутову, психолого – педагогічну, медичну, юридичну та іншу допомогу, забезпечувати захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді;

 • правозахисна – використовувати весь комплекс законів і правових норм, спрямованих на надання психологічної допомоги, підтримки і захисту населення, як того, що проживає в країні, так і тієї частини, що знаходиться за її межами;

 • соціально – педагогічна - виявляти інтереси і потреби людей у різних видах діяльності (виховній, навчальній, освітній, культурно – дозвільєвій, спортивно – оздоровчій, технічній, художній творчості), залучати до роботи різні установи, (організації, громадські, творчі та інші союзи, спеціалістів, тренерів, організаторів культурно – дозвільєвої роботи), сприяти соціалізації особистості;

 • соціально – психологічна – організувати консультування різного виду, корегувати міжособистісні стосунки, допомагати в соціальній реабілітації всім, хто потребує допомоги, сприяти соціальній адаптації особистості;

 • соціально – медична – організувати роботу по профілактиці здоров'я, роботу по плануванні сім'ї, формувати відповідальне ставлення до міжстатевої поведінки, сприяти психологічній підготовці молоді до сімейного життя, сприяти формуванню здорового способу життя;

 • соціально – побутова – сприяти і надавати необхідну психологічну допомогу і підтримку різним категоріям населення (інвалідам, дітям – сиротам, людям похилого віку, молодим сім'ям);

 • соціально – комунікативна – встановлювати контакти з тими, хто потребує допомоги і підтримки, організовувати обмін інформацією, сприяти включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних психологічних служб.

 • морально – гуманістична – надавати психологічній роботі високих гуманістичних ідей, створювати умови для гідного функціонування людини, групи, верств населення в суспільстві;

 • рекламно – пропагандистська – організувати рекламу психологічних послуг, пропаганду ідеї соціально-психологічного захисту людини;

 • організаційно – управлінська – надавати допомогу в організації психологічних центрів на підприємствах, в організаціях, за місцем проживання, спрямовувати діяльність психологічних центрів на надання різних видів допомоги і психологічних послуг населенню, в першу чергу малозахищеним верствам населення, окремим людям.

Випускники Миколаївського міжрегіонального інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» за кваліфікацією бакалавр” та “магістр” зі спеціальності «Психологія» працюють в таких галузях народного господарства, як: охорона здоров’я, соціальний захист; освіта; наука; об’єднання громадян.

 

sample image