ПСИХОЛОГІЯ   

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Універсальність професії потребує вивчення наступних дисциплін:

6.040100 “Психологія” - бакалавр

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГУ)

Нормативні дисципліни (ГУН)

 • Фізична культура

 • Соціологія
  e8dec67d52a66857

 • Політологія

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Економічна теорія

 • Правознавство

 • Історія України

 • Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)

 • Культурологія (культурологія, етика)

 • Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільна оборона)

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ГУВ)

 • Соціологія культури (історичний та регіональний аспект)

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 • Комунікативні процеси у навчанні

 • Ділова українська мова і редагування службових документів

 • Соціологія 2

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної

підготовки (ПН)

Нормативні дисципліни (ПНН)

 • Математична статистика

 • Основи біології та генетики

 • Основи демографії

 • Антропологія

 • Порівняльна психологія

 • Анатомія

 • Педагогіка

 • Математичні методи досліджень

 • Інформатика

 • Менеджмент

 • Підприємницька діяльність

 • Фізіологія

 • Філософія соціально-психологічних знань

 • Екологія

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ПНВ)

 • Валеологія

 • Основи медичних знань

 • Психологія творчості (за професійним спрямуванням)

 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін (ПП)

Нормативні дисципліни (ППН)

 • Вступ до спеціальності

 • Загальна психологія

 • Практикум із загальної психології

 • Експериментальна психологія

 • Соціальна психологія

 • Вікова психологія

 • Клінічна психологія

 • Патопсихологія

 • Педагогічна психологія

 • Психолого-педагогічна діагностика

 • Історія соціально-психологічних знань

 • Диференціальна психологія

 • Психологія праці

 • Інженерна психологія

 • Основи психотерапії

 • Юридична психологія

 • Психологія (спец. практикум)

 • Практична психологія

 • Методика викладання

 • (за професійним спрямуванням)

 • Методика проведення психологічної експертизи

 • Психологія та соціологія управління

 • Політична психологія

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ППВ)

Пакет №1

 • Основи сурдопедагогіки

 • Психологія розумово-відсталих та дітей із ЗПР

 • Психокорекція

 • Теорія та спеціальна методика організації виховної роботи

 • Психолінгвістика

 • Теорія та методика роботи з дітьми з особливими потребами

Пакет №2

 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

 • Лікувальна фізкультура

 • Масаж

 • Основи догляду за хворими та інвалідами

 • Невропатологія

 • Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

Пакет №3

 • Спеціальні та галузеві соціології

 • Соціально-правовий захист населення

 • Сімейне право

 

 

 

sample image