M

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

M

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Напрям підготовки "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Спеціальність "КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студенти спеціальності «Комп'ютерні системи та мережі» мають змогу вивчати такі базові комп'ютерні дисципліни, як «Архітектура комп'ютерів», «Операційні системи», «Програмування», «Комп'ютерні мережі», та багатьох інших.

З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи», «Системи управління базами даних», «Моделювання», «Операційні системи», «Комп'ютерна графіка», «Програмування мовою С» та інші.

Узагальнений об'єкт діяльності фахівців - це проектування апаратного та системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, системи інтелектуальної обробки інформації, системи автоматичного проектування компонентів, управління базами даних.

Фахівець з даноі спеціальності підготовлений до робіт, пов'язаних з: виробництвом, монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування дпя обробки інформації; створенням програмного забезпечення; роботами з базами даних; контролем та діагностуванням апаратних та програмних засобів комп'ютерних систем; аналіз існуючих та побудова нових комп'ютерних систем та мереж; розробка Інтернет- та ВЕБ-технологій та сервісів; аналіз існуючих та побудова нових комп'ютерних систем та мереж.

Основний наголос останні роки зроблено на посилене використання в навчальному процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в комп'ютерних класах в яких встановлено найсучасніші персональні комп'ютери з операційними системами Windows 7.

Спеціальність "ОБСЛУГОВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ"

Рівень акредитації: Другий (молодший спеціаліст). Базова кафедра: «Економічна кібернетика і комп'ютерна інженерія»

Випускники з цієї спеціальності підготовлені до роботи в таких галузях:

  • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;

  • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;

  • монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;

  • консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів;

  • діяльність в сфері інформатизації;

  • консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.

Наукова діяльність кафедри охоплює комп’ютерну інженерію з особливим натиском на програмне забезпечення. Зокрема, пріоритетними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є: нанотехнології в сучасних комунікаціях, шляхи підвищення швидкодії мікропроцесорних систем, проблеми удосконалення програм драйверів.

M

M

  

sample image