M

Спеціальінсть "Журналістика"

M

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

 • Цикл гуманітарної підготовки
  • Історія України
   e8dec67d52a66857
  • Історія української культури
  • Іноземна мова
  • Філософія
  • Політологія
  • Комунікативний менеджмент
  • Культурологія
  • Право
  • Економічна теорія
  • Психологія
  • Педагогіка
  • Історія зарубіжної літератури
  • Українська література
  • Основи мовознавства
  • Етикет за п/с
  • Менеджмент
  • Фізичне виховання
 • Цикл природничо-наукової і загальноекономічної підготовки
  • Екологія
  • Соціологія МК
  • Основи наукових досліджень
  • Українська мова за п/с
  • Практична стилістика
  • Масова комунікація та інформація
  • Теорія масової комунікації
  • Теорія масової інформації
  • Комунікаційні технології
  • Право видавця та редактора (медіаправо)
  • Інформаційні системи та технології
  • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
  • Системне програмне забезпечення
  • Периферійні пристрої
  • Діловодство. Організація роботи з документами
  • Архівознавство
  • Вступ до мовознавства
 • Цикл професійної та практичної підготовки
  • Вступ до спеціальності
  • Технічні засоби виробництва
  • Теорія журналістики
  • Теорія твору і тексту
  • Теорія і методика журналістської творчості
  • Медіакритика
  • Історія української журналістики та видавничої справи
  • Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи
  • Медіабезпека
  • Міжнародна журналістика
  • Журналістський фах
  • Фотожурналістика
  • Агенційна журналістика
  • Газетно-журнальне виробництво
  • Радіовиробництво
  • Телевиробництво
  • Безпека життєдіяльності
  • Основи охорони праці

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”

 • Цикл соціально-гуманітарної підготовки
  • Наукове спілкування іноземною мовою
   e8dec67d52a66857
  • Педагогіка вищої школи
  • Управління персоналом
  • Інтелектуальна власність
  • Охорона праці в галузі
  • Цивільний захист
  • Психологія вищої школи
 • Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної підготовки
  • Соціальні комунікації
  • Теорія та історія соціальних комунікацій
  • Документознавство та архівознавство
  • Книгознавство та бібліотекознавство
  • Теорія та історія журналістики
  • Теорія та історія видавничої справи та редагування
  • Прикладні соціально-комунікаційні технології
  • Соціальна інформатика
  • Методологія дослідження соціальних комунікацій
 • Цикл професійної та практичної підготовки
  • Методика викладання фахових дисциплін
  • Методика та організація наукових досліджень
  • Особистість у соціальному вимірі
  • Теорія суспільства
  • Риторика

 

 

M

 

M

sample image