ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”
   1. Цикл гуманітарної підготовки
    • Історія України
    • Культурологія
    • Філософія
    • Політологія
    • Соціологія
    • Економічна теорія
    • Безпека життєдіяльності
    • Фізичне виховання студентів
    • Право
    • Іноземна мова
    • Історія української культури
    • Комунікативний менеджмент
   2. Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки
    • Українська мова за п/с
    • Соціологія МК
    • Практична стилістика
    • Інформатика та комп'ютерна техніка
    • Екологія
    • Економіка підприємства за п/ с
    • Історія української видавничої справи та журналістики
    • Історія світової видавничої справи та журналістики
    • Теорія масових комунікацій
    • Теорія масової інформації
    • Комунікаційні технології
   3. Цикл професійної підготовки
    • Основи видавничої справи
    • Основи редагування
    • Коректура
    • Поліграфія
    • Культура видання. Видавничі стандарти
    • Текстознавство
    • Шрифтознавство
    • Основи охорони праці
    • Книжкові видання
    • Електронні видання та internet
    • Маркетинг за п/с (промоція видань)
    • Газетно-журнальні видання
    • Етикет за п/с
    • Теорія журналістики
    • Теорія твору і тексту
    • Теорія і методика журналістської творчості
    • Медіакритика
    • Міжнародна журналістика
    • Агенційна журналістика
    • Фотожурналістика
    • Макетування і верстка

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

 • Цикл гуманітарної підготовки
  • Історія України
  • Історія української культури
  • Іноземна мова
  • Філософія
  • Політологія
  • Комунікативний менеджмент
  • Культурологія
  • Право
  • Економічна теорія
  • Психологія
  • Педагогіка
  • Історія зарубіжної літератури
  • Українська література
  • Основи мовознавства
  • Етикет за п/с
  • Менеджмент
  • Фізичне виховання
 • Цикл природничо-наукової і загальноекономічної підготовки
  • Екологія
  • Соціологія МК
  • Основи наукових досліджень
  • Українська мова за п/с
  • Практична стилістика
  • Масова комунікація та інформація
  • Теорія масової комунікації
  • Теорія масової інформації
  • Комунікаційні технології
  • Право видавця та редактора (медіаправо)
  • Інформаційні системи та технології
  • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
  • Системне програмне забезпечення
  • Периферійні пристрої
  • Діловодство. Організація роботи з документами
  • Архівознавство
  • Вступ до мовознавства
 • Цикл професійної та практичної підготовки
  • Вступ до фаху
  • Коректура
  • Поліграфія
  • Культура видання. Видавничі стандарти
  • Теорія і практика видавничої справи та редагування:
  • Основи видавничої справи
  • Основи редагування
  • Шрифтознавство
  • Текстознавство
  • Медіабезпека
  • Редакторсько-видавничий фах:
  • Макетування і верстка
  • Газетно-журнальні видання
  • Книжкові видання
  • Електронні видання та internet
  • Безпека життєдіяльності
  • Основи охорони праці

 

sample image