M

Спеціальінсть "Журналістика"

M

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

Журналістика – суспільно відповідальна професія

 

    В умовах глобалізації інформаційного простору преса, радіо, телебачення, мультимедійні ресурси та комп’ютерні мережі є дієвими важелями управління суспільними процесами, розбудови громадянського суспільства. Чим далі,тим більшою стає потреба у журналістських кадрах нової формації, спроможних до самостійного осмислення державоутворюючих процесів та процесів розвитку суспільства, поглибленого аналізу та об’єктивного донесення інформації до широкої громадськості.

ЗМІ називають «четвертою владою» - не тому, що журналісти мають якісь особливі преференції, а тому, що у разі виконання ними професійних обов’язків на високому фаховому рівні вони можуть суттєво впливати на суспільно-громадські відношення та процеси. Зокрема,особливого значення набуває журналістська діяльність в період виборів, оскільки саме із ЗМІ громадяни отримують інформацію, на основі якої вони можуть зробити свідомий вибір та реалізувати своє головне демократичне право – право на обрання представників до органів влади.

Отже, розвиток засобів масової інформації, побудова інформаційного суспільства та впровадження високих інформаційних технологій у міжнародно-правову практику та внутрішньополітичну структуру держави ставить на порядок денний необхідність збільшення чисельності спеціалістів, підготовлених до оперативної інформаційно-аналітичної діяльності у галузі суспільних відносин та впровадження їхніх професійних навичок у практичну журналістську діяльність.

Журналіст виконує наступні функції:

 • у сфері радіомовлення та телебачення;
 • у друкованих ЗМІ;
 • в інформагенціях;
 • у сфері агенцій друку;
 • у професійних організаціях (розповсюдження інформації та зв’язок із громадськістю);
 • у громадських організаціях;
 • консультування з питань журналістської діяльності;
 • робота з базами даних;
 • дослідження ринку та громадської думки;
 • рекламна діяльність;
 • виконання фоторобіт;
 • виконання відеоробіт;
 • Підготовлений фахівець володіє прийомами та методами створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Він може здійснювати такі види діяльності:

 • рекламно-інформаційну;
 • рекламно-управлінську;
 • рекламно-виробничу;
 • рекламно-торгівельну;
 • організаційно-рекламну;
 • маркетингово-рекламну;
 • інформаційно-творчу;
 • інформаційно-комунікаційну;
 • інформаційно-управлінську;
 • інформаційно-аналітичну;
 • інформаційно-соціологічну;
 • художньо-творчу;
 • культурно-просвітню;
 • аналітичну;
 • науково-дослідну;
  • експертно-консультаційну.

   Необхідні знання, навички та риси характеру

   Для посади журналіста бажано мати вищу журналістську освіту. У кваліфікованого спеціаліста мають бути хороші навички вираження думки і відчуття мови. Журналістський талант і легке перо підвищують продуктивність праці журналіста і роблять статті такими, які легко читаються. Він повинен помічати деталі і дрібниці, вміло використовувати свою інтуїцію. Для журналіста, що спеціалізувався з будь-якої певної теми, природно, необхідні ґрунтовні знання саме у цій галузі, але в цілому журналісту не зашкодить широкий кругозір і знання із різних сфер життя.

   Особисті та професійні якості

   Перш за все, це комунікабельність, інтелект, спостережливість, ерудиція, грамотність, наполегливість, оперативність, порядність, широкий кругозір, хороша пам’ять, допитливість, професійна етика та легке засвоєння нових навичок та знань. Також журналістові необхідно бути тактовним, добре «підкованим» у законодавстві, стійким до стресу, мати хорошу дикцію і грамотну мову, а також уміти слухати і чути.

   

   

  M

   

  M

  sample image