ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професія книголюба – одна із більш шанованих у суспільстві

    Професія спеціаліста з видавничої справи та редагування здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Видавнича справа є важливою ланкою життя сучасного суспільства. У сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст з видавничої справи та редагування спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям: складальника, коректора, верстальника, макетувальника, оформлювача тощо.


     Сьогодні докорінно змінюється структура редакційно-видавничих підрозділів, переглядаються функціональні обов’язки їх працівників. У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютерізація суспільства, що, у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців із знанням видавничої справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

     Фахівець із видавничої справи та редагування – це високоосвічена особистість, його діяльність базується на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світового інформаційного простору та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.
     Спеціаліст із видавничої справи та редагування може реалізувати свої здібності у практичній діяльності видавництв, редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність у інформаційному просторі.

Напрямки діяльності спеціаліста видавничої справи та редагування:
сфері видавництва;
друкованих ЗМІ;
професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів);
діяльність у громадських організаціях.


      Крім того, фахівці із видавничої справи та редагування, які мають обмежені фізичні можливості, можуть працювати в домашніх умовах. Ця спеціальність може задовольнити тих, хто не може перебувати в службовому приміщенні впродовж дня, й надає можливість виконувати роботу редактора, кореспондента чи коректора вдома – у зручний для себе та родини час.

sample image