"Корекційна освіта.Логопедія"

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

 освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.010105 – бакалавр

Універсальність професії потребує вивчення наступних дисциплін:

 

Нормативні дисципліни
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Історія Україниe8dec67d52a66857

 • Історія української культури

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Філософія

 • Політологія

 • Інформаційні технології та технічні засоби колекційного навчання

 • Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

 • Основи охорони праці

 • Основи екології

 • Основи медичних знань

 • Педагогіка

 • Історія педагогіки

 • Основи генетики

 • Педагогічна творчість

 • Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія

 • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

 • Невропатологія

 • Риторика, культура мовлення корекційного педагога

 • Психопатологія

 • Клініка інтелектуальних порушень

 • Логопедія

 • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

 • Неврологічні основи логопедії

 • Психолінгвістика

 • Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

 • Спеціальна дошкільна педагогіка

 • Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

 • Спецпедагогіка з історією

 • Гігієна дітей та підлітків в системі колекційної освіти

 • Спецметодики:

  • а) розвитку мовлення

  • б) математики з основами математики

  • в) формування елементарних математичних уявлень

  • г) початкового навчання мови

  • д) Я і Україна

  • е) дошкільного виховання

  • є) фізичного виховання

Вибіркові дисципліни

 •  Логіка

 •  Релігієзнавство
  e8dec67d52a66857

 •  Етика та естетика

 •  Правознавство

 •  Соціологія

 •  Ділова українська моваї

 •  Основи економічної теорії

 •  Фізичне виховання

 •  Організація психологічної служби в спец установах

 •  Основи психотренінгу осіб з ТПМ

 •  Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ

 •  Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ

 •  Основи патопсихології і психотерапія

 •  Дитяча практична психологія

 •  Соціальна логопсихологія

 •  Логоритміка з методикою

 •  Ігри в логопедичній роботі

 •  Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

 •  Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спец заклади

 •  Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ

 •  Основи інклюзивної педагогіки

 •  Корекційно-реабілітційні служби

 •  Соціально-правове забезпечення

 •  Трудове навчання з методикою

 •  Образотворче мистецтво з методикою

 •  Корекційна андрагогіка

 •  Спецкурси

 •  Спецсемінари

 

sample image