Характеристика кафедри

 

    Ще в своему романі “Собор Паризської Богоматері” Віктор Гюго писав про одного з героїв “3 перших своїх кроків серед людей він відчув, а потім і ясно усвідомив себе істотою виключеною з суспільства...” У більшості людей хибне уявлення про те, що таке норма. Ми нормальні, якщо однакові. Але ж немає двох однакових людей, кохана людина унікальна й несхожа на іншу.44xjgfdhgfd
    Люди, чий розвиток відхиляється від норми, думають серцем, вони безмежні в своїй доброті, наївності, довірливості, фантазії, сприйнятливості, прив'язаності.
Інтеграція їх в суспільство залежить від відношення самого суспільства до цих людей, від інформованості оточуючих, від відкритості до спілкування.
Спілкування - найважливіший фактор формування особистості, один з головних видів діяльності людини, спрямований на пізнання й оцінку себе самого через взаємодію з іншими людьми.
Тому викладачі кафедри корекційної освіти вважають своєю головною метою підготовку фахівців, здатних дарувати вільне спілкування дітям та дорослим з вадами мовлення й розвитку. Сучасні підходи до навчання і виховання дітей вимагають максимальної індивідуалізації, врахування потреб кожної дитини в освітньому процесі.
Це неможливо без знань особливостей психічного розвитку. Тому в межах спеціальності “Корекційна освіта” значне місце займає цикл психологічних дисциплін.
44989ds  Кафедра здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія», магістр спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»
Усі випускники мають гарантоване працевлаштування у медичних, навчальних, реабілітаційних закладах загального та спеціального типів.

sample image