"Корекційна освіта.(за нозологіями)"

 освітньо-кваліфікаційні рівні:

8.0101051 – магістр

Дарувати радість вільного спілкування людям з особливими можливостями!

 

        Професійна діяльність «магістра» напряму підготовки 8.0101051 «Корекційна освіта.(за нозологіями)»

Корекційна освіта - це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору. Фахівець з корекційної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження. Спілкування в праці інтенсивне.

Сфери застосування:

 • дефектологи працюють в спеціальних школах та інтернатах,

 • медико-психологічних центрах,

 • центрах розвитку,

 • медичних установах,

 • спеціальних установах і соціальних службах в освіті,

 • в закладах дошкільної освіти.

Кар'єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець з корекційна освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи - за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар'єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.

 

 

Випускник спеціальності «Корекційна освіта» повинен знати:

 • причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;

 • основи навчання та вихованння дітей з осбливими освітніми потребами;

 • методи психолого-педагогічної діагностики;

 • зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення та пізнавального розвитку;

 • методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

 • методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

 

Випускник спеціальності «Корекційна освіта» повинен вміти:

 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;

 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;

 • проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;

 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;

 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;

 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.    

Професійно важливі якості:

 • терпіння;

 • співчутливість; виражена гуманістична спрямованість;

 • емоційна стійкість;

 • спостережливість;

 • такт;

 • уміння аналізувати;

 • наполегливість;

 • націленість на результат.

Медичні протипокази:

 • нервові та психічні захворювання;

 • стійкі порушення зору та слуху;

 • хронічні інфекційні захворювання.

Споріднені професії:
Психолог, педагог, вихователь, соціальний працівник, психотерапевт

sample image