"Спеціальність 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»"

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

 освітньо-кваліфікаційні рівні: 8.0101051 – магістр

Універсальність професії потребує вивчення наступних дисциплін:

 

Нормативні дисципліни
 •  Вища освіта і Болонський процес
 •  Педагогіка і психологія вищої школи
 •  Інтелектуальна власність
 •  Методика викладання у вищій школі
 •  Охорона праці в галузі
 •  Цивільний захист
 •  Методологія та організація наукових досліджень
 •  Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи
 •  Актуальні питання педагогічної теорії і практики
 •  Виховання і навчання дітей з ДЦП
 •  Медико-психологічні основи відновлення
 •  Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології у ВНЗ
 •  Актуальні проблеми спеціальної психології
 •  Психотерапія мовленнєвих вад

 

Вибіркові дисципліни

 

 • Комп’ютерні та інформаційні технології
 • Новітні технології за професійним спрямуванням
 • Логопедичний практикум
 • Організація та планування логопедичної роботи
 • Соціальна відповідальність 

sample image