1 2
Богомягков Юрій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри.  1939 року народження,  в 1962 році закінчив Томський державний університет ім. Куйбишева, за напрямом правознавство. Опублікував понад 10 робіт, присвячених проблемам розвитку кримінального права, особливостям притягнення до відповідальності посадових осіб, неповнолітніх тощо.  Половченя Алла Борисівна, старший викладач кафедри, заступник завідуючого кафедри. В 1984 році закінчила Одеський інститут народного господарства, за спеціальністю статистика. В 2000 р. – Одеський державний університет, за напрямом правознавство, кваліфікація: юрист-спеціаліст.
Працює у напрямку: цивільний процес, роль юридичних клінік у професійній підготовці юристів, третій сектор як елемент системи місцевого самоврядування.
3 4
Орел Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.  В 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, за напрямом правознавство, має кваліфікацію юрист. У своїх наукових роботах розкриває проблеми кримінального права. Шевченко Ольга Тарасівна, кандидат юридичних наук, професор кафедри. В 1977 році закінчила юридичний факультет Красноярського державного університету,  має великий досвід роботи у вищих навчальних закладах, опублікувала багато робіт, пов'язаних із захистом прав людини. У своїх наукових роботах О.Т.Шевченко висвітлює питання міжнародного права та права Європейського Союзу.
5 6
 Кравченко Роман Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.  1977 року народження, в 1999 році закінчив Академію Служби безпеки України, за напрямом правознавство, добре володіє англійською мовою. В 2007 році захистив дисертацію на тему: “Контррозвідувальний захист України від промислового шпигунства”. Опублікував 7 робіт, присвячених підприємницькій діяльності. В своїх роботах розглядає такі питання, як класифікація суб’єктів та об’єктів інтелектуальної власності, правові аспекти захисту авторського права, новий порядок проведення формальної експертизи на винаходи, історично-правовий аналіз промислової  власності тощо  Фролов Валерій Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, суддя господарського суду Миколаївської області. 1953 року народження, в 1982 році закінчив юридичний факультет Харківського юридичного інституту. Опублікував 6 робіт, присвячених вирішенню  та розслідування господарських спорів та злочинів.
7 8
 Кравченко Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри. В 1996 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
Ю.В.Кравченко опублікувала понад 10 робіт присвячених дослідженню проблеми розвитку адміністративного законодавства в Україні, питанням трудового законодавства.
Міняйло Микола Павлович, старший викладач кафедри. Народився у 1957 році, в 1982 році закінчив юридичний факультет Військового інституту Міністерства оборони СРСР, полковник юстиції. Має 26-річний досвід роботи в судових органах військових гарнізонів та працює викладачем Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Має біля 10 наукових праць, присвячених проблемам врегулювання правовідносин щодо забезпечення прав громадян.
9 10
 Бугаєнко Таміла Іванівна, доцент, професор кафедри. Народилася в 1948 році, в 1972 році закінчила Миколаївський державний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, спеціальність: інженер. Займає посаду радника Голови Миколаївської обласної ради. Наукові роботи Т.І.Бугаєнко присвячені проблемам розвитку місцевого самоврядування. Олійник Олег Олександрович, старший викладач кафедри. В 1999 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, спеціальність – правоохоронна діяльність, кваліфікація – юрист.Розпочав педагогічну діяльність з 2012 року, є здобувачем Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Наукові роботи О.О.Олійника присвячені судово-експертній діяльності.