КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗДОРОВЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

На кафедрі здійснюється підготовка за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр» таких спеціальностей (очна та заочна форми навчання):

016 «Спеціальна освіта»

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

231 «Соціальна робота»

016 «Спеціальна освіта»

Спеціальна освіта ‑ це виховання, навчання та розвиток дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору. Фахівець зі спеціальної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження. Спілкування в праці інтенсивне.

Сфери застосування:

 • дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у загальноосвітніх, спеціальних школах та інтернатах, у психолого-медико-педагогічній комісії;
 • дефектолог у медико-психологічних центрах;
 • логопед, дефектолог у центрах розвитку;
 • логопед, олігофренопедагог у медичних установах;
 • дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у спеціальних установах і соціальних службах в освіті;
 • дефектолог, логопед у закладах дошкільної освіти.

Кар’єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець зі спеціальної освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи ‑ за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар’єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.

Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен знати:

 • причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
 • основи навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психолого-педагогічної діагностики;
 • зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен вміти:

 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
 • проводити навчальну та виховну роботу в загальноосвітніх та спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

227  «Фізична терапія,  ерготерапія»

 Фізична терапія, ерготерапія  ‑ це сфера діяльності фахівця з ерготерапії та фізичної терапії пов’язана з використанням методів комплексного відновлення фізичного здоров’я та працездатності хворих при різних захворюваннях. Ерготерапія – це наука, яка вивчає методи засоби відновлення здатності людини до самостійного життя.  Фахівець з ерготерапії свою роботу спрямовує на максимальну адаптацію людини з втраченими функціями до життя у навколишньому середовищі. Фізична терапія – направлена на допомогу пацієнту в повсякденному житті.

Сфери застосування:

 • фізичний реабілітолог, ерготерапевт;
 • терапевт у спортивних клубах;
 • тренер з лікувально-фізичної культури, масажист;
 • консультант рекреаційно-культурних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів, закладів;
 • фахівець з фізіотерапії;
 • вчитель з фізичного виховання;
 • фахівець в фізіотерапевтичних кабінетах;
 • керівник ерготерапевтичних, реабілітаційних закладів;
 • завідувач кабінетом ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних кабінетів.

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» повинен знати:

 • основи законодавства та нормативні документи України з питань охорони здоров’я, реабілітації, ерготерапії, соціального захисту, прав осіб з інвалідністю;
 • теорію, практику ерготерапевтичних корекційно-реабілітаційних заходів та процесів, психологічної  допомоги, соціально-побутової адаптації, професійної реабілітації, соціально-середовищної реабілітації осіб цих вікових категорій з обмеженими можливостями;
 • правила використання технічних засобів та обладнання кабінетів ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних приміщень;
 • етичні норми і правила організації реабілітації осіб всіх вікових груп з обмеженими можливостями.

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» повинен вміти:

 • створювати і застосовувати індивідуальні програми реабілітації;
 • застосувати методи ерготерапії з метою тренування у разі порушення функціонування у особи з когнітивними розладами;
 • аналізувати результати методів параклінічного обстеження;
 • складати реабілітаційний план для кожного хворого.

231  «Соціальна робота»

Соціальна робота – унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для життєдіяльності окремої особистості.

Як вид професійної діяльності соціальна робота  сформована на базі системи соціального захисту населення,освіти,охорони здоров’я, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Кар’єрне зростання соціального працівника залежить від отриманої освіти, досвіду практичної діяльності. Фахівець може розпочати  свою діяльність  соціальним працівником і зрости до керівника установи соціальної сфери , органів виконавчої  влади чи місцевого самоврядування.

Сфери застосування:

 • cоціальний педагог;
 • вчитель;
 • вихователь;
 • експерт;
 • консультант;
 •  соціальний адвокат;
 • працівник освітніх,культурних,медичних установ;
 • установ соціального захисту населення;
 • інших установ соціальної сфери ( Пенсійний фонд,центр зайнятості, державна служба праці та інші.) ;
 • органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Випускник спеціальності 231  «Соціальна робота»повинен знати:

 • предмет, мету та завдання дисципліни;
 • теоретичні засади соціальної роботи;
 • основні нормативні акти;
 • зміст та організацію соціальної роботи з урахуванням категорії клієнтів,основні напрями, методи і форми роботи;
 • аспекти управління соціальною роботою;
 • технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;
 • вимоги до соціального працівника як особистості та професіонала.

Випускник спеціальності 231  «Соціальна робота»повинен вміти:

 • аналізувати соціальну політику держави;
 • вивчати основні напрями соціальної політики держави;
 •  розрізняти спільне і відмінне між соціальною політикою і соціальною роботою;
 •  працювати з різними категоріями клієнтів, застосовуючи відповідні напрями, методи, технології і форми роботи.
sample image