M

Спеціальінсть "Соціологія"

M

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 
 

Сьогоднішній світ – багатогранне суспільство. Попит на прогнозування економічних, політичних, демократичних процесів величезний.

Жодна виборча політична кампанія не може обходитися без соціологічних досліджень. Соціологи роблять прогнози на майбутнє політичних, економічних, демократичних та інших процесів. Університет “Україна” готує спеціалістів для аналітичних центрів, прес-центрів, центрів досліджень громадської думки тощо.

Майбутній спеціаліст у процесі навчання отримує ґрунтовну підготовку з соціології масових комунікацій, громадської думки, особистості, аналізу соціологічних даних, організацій соціально-політичних кампаній та з Паблік Рілейшнз.

Сертифікат про акредитацію РІ-IV №114876 від 26.06.2007

Ліцензія: серія АБ №328996

Якщо Вам не байдуже майбутнє України, то ця спеціальність саме для Вас!

Фахівець соціолог знає:

  • Основи загальної соціології, її предмет, структуру, вихідні теорії, закони та функції;
  • Історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки, загальний зміст спеціальних соціологічних теорій.

Розуміє:

  • сутність терміна “суспільство, держава”, “країна”, соціальна система, “соціальна структура”, “соціальна спільність”, “соціальна група”, “соціальна особистість”,“соціологічне дослідження”скласти уявлення про різні типи суспільства;
  • сутність і специфіку основних типів і видів соціологічних досліджень;

Вміє:

  • Здійснювати соціальне управління і зокрема, соціоінженерну діяльність, діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва;
  • Використовувати соціальні технології по профорієнтації та проадаптації, роботі з кадрами, укріпленню трудової дисципліни, поліпшення соціально - -психологічного клімату в колективі.
 

M

 

M

sample image