Дисципліни, що вивчаються студентами спеціальності

Перелік дисциплін що вивчаються на бакалавраті

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Культурологія
 • Політологія
 • Конституційне право України
 • Професійний етикет
 • Соціологія культури
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Основи наукових досліджень
 • Культура мови
 • Правознавство
 • Країнознавство
 • Економічна теорія
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей
 • Математична статистика
 • Інформатика
 • Екологія
 • Основи біології та генетики людини
 • Валеологія
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Конфліктологія
 • Ділова українська мова та редагування службових документів
 • Основи демографії
 • Порівняльна психологія
 • Практична психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Філософія соціально-психологічних знань
 • Історія соціально-психологічних вчень
 • Загальні та сучасні соціологічні теорії
 • Основи наукового дослідження
 • Методика проведення соціологічних досліджень
 • Методологія та методи збору і аналіз соціологічної інформації
 • Математичні методи досліджень
 • Підготовка аналітичних звітів та публікацій
 • Соціологія та психологія особистості
 • Соціально-правовий захист населення
 • Соціальне забезпечення населення
 • Організація роботи соціальних служб
 • Соціальна структура суспільства та соціальна політика
 • Теорія та методика соціальної роботи
 • Соціальна статистика
 • Соціальна психологія
 • Соціологія праці
 • Соціологія управління
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціальна антропологія
 • Соціологія культури
 • Соціологія політики
 • Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності,основи охорони праці)
 • Експериментальна психологія
 • Юридична психологія
 • Інженерна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Методика проведення психологічної експертизи

Перелік дисциплін що вивчається “спеціалістами”

 • Університетська освіта і Болонський процес
 • Основи риторики
 • Методи економічних та статистичних досліджень
 • Інформаційні системи та технології (за професійним спрямуванням)
 • PR та організація роботи з громадскістю
 • Менеджмент, соціологія та психологія організацій
 • Соціально-психологічна експертиза
 • Методологія проведення тренінгів (за професійним спрямуванням)
 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія глобалізації
 • Новітні та західні соціологічні теорії
 • Теорія суспільства
 • Психологія управління
 • Інноваційні технології (за професійним спрямуванням)
 • Інтелектуальна власність
 • Методика корекційної роботи
 • Соціальне страхування

 

sample image