ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Здоров'я – це нічого, але все без здоров'я ніщо». Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і не потребує зайвих коментарів.

Дійсно, здоров'я є найбільшою цінністю людського життя. На жаль, сьогодня, під впливом багатьох стресових чинників, напруженого темпу життя, жахливих екологічних умов, здоров'я людини, нації, світу знаходиться під великою загрозою. Отже, з огляду на вищевказані факти наявна потреба у розробці та впровадженні нового напрямку діяльності по збереженню здоров'я, який знаходиться на межі таких фундамендальних наук як медицина, фізична культура та спорт, психологія, валеологія, соціальна робота тощо. Саме спеціалістів з даного напрямку який отримав назву - фізична реабілітація, готує кафедра «Фізична реабілітація та здоров'я людини» ММУРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

Студенти та випускники кафедри отримують фундаментальні теоретичні знання, відпрацьовують практичні навіки володіння методиками відновлення та збереження здоров'я (як класичними, так і нетрадиційними) та набувають професійних компетенцій щодо роботи з різними нозологічними та віковими групами пацієнтів. Висока якість учбового процесу забезпечується докторами та кандидатами наук у галузі медицини, психології, фізичної культури та спорту, педагогіки; практикуючими спеціалістами, та сучасними науковцями, що працюють на кафедрі.

Володіння новітніми реабілітаційними технологіями забезпечується завдяки проведенню практичних занять, учбових та виробничих практик у центрі програм медичної та реабілітаційної «Rea Med», який оснащений сучасними обладнаннями для лікування, реабілітації, відновлення майже всіх організмів, систем, Европейського та світового виробництва.

Студенти спеціальності “Здоров'я людини” набувають практичних навичок на базі Центру прогресивної медицини і реабілітації Реа-мед, в якому опановують новітні та традиційні методики лікування і реаблітіації з використанням сучасного європейського обладнання під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів

   Студенти спеціальності “здоров’я людини” мають можливість поряд з основними дипломами бакалавра і магістра отримати додаткові дипломи за спеціалізаціями. Так, випускники-бакалаври 2011-2012 року отримували спеціалізації “викладач (вчитель) фізичного виховання”, “практична психологія”, “соціальна робота”, “туризм та рекреація”, “основи підприємницької діяльності”. Випускники-спеціалісти та магістри мали змогу отримати наступні спеціалізації: “дефектологія та логопедія”, “соціальні комунікації та зв’язки з громадськістю”, “керівництво реабілітаційним закладом”, “дистанційна освіта”.

Це значно розширює можливість їхнього працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

 

sample image