dovganДовгань Надія Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціальної роботи.

З 1978 по 1982 рік навчалася у Миколаївському державному педагогічному інституті ім. В.Г. Бєлінського на факультеті фізичного виховання, закінчила з відзнакою. З 1989 по 1992 рік - навчання в очній аспірантурі. Захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.07 «Теорія та історія педагогіки». У 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізичної культури і спорту. У 2009 році захистила дисертацію по спеціальності 13.00.07 «Теорія та методика виховання» в Інституті проблем виховання НАПН України (нострифікація диплома кандидата педагогічних наук).

У 2017 році отримала диплом спеціаліста з відзнако за спеціальністю «Туризм» у Миколаївському інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритого університету розвитку людини «Україна».

У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи» по спеціальностям: 13.00.07 – теорія та методика виховання, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Матеріали докторського дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у монографії «Виховання фізичної культури студентів (теоретико-методичний аспект)» (одноосібна), 3 навчальних посібниках: (Рухливі ігри; Фізичне самовдосконалення студентів; Фізичне виховання. Фітнес) (у співавторстві), 5 методичних рекомендацій, 48 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 7 статей у закордонних фахових виданнях та фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 31 стаття у фахових виданнях України, 10 статей в інших наукових виданнях.
Наукові інтереси: теорія і методика фізичного виховання, олімпійський та професійний спорт, фізична реабілітація, психологія фізичного виховання та спорту.
Почесне звання: майстер спорту СРСР по спортивній акробатиці та кандидат у майстри спорту СРСР по спортивній гімнастиці.

Дисципліни, які викладає:Загальна теорія здоров'я, Історія спортивного та олімпійського руху, Лікувальна фізична культура, Методи дослідження у фізичній терапії та ерготерапії, Новітні технології у фізичній терапії, Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів.

ermilovЄрмілов Валерій Семенович, доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення.

У 1977 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця та здобув кваліфікацію лікаря-гігієніста.

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (1996 р.), доктор історичних наук (2015 р.) за спеціальністю історія науки і техніки (історія медицини та охорони здоров’я).

Автор більше 150 друкованих наукових робіт з актуальних питань організації охорони здоров’я, санітарно-курортної справи, історії медицини, з них 2 монографії.

Є автором книг «Курорт Очаків. Краєзнавчі і курортологічні нариси», «Курорт Скадовськ», «Громадська медична допомога Півдня України (друга половина XIX – початок XX ст.): популяризація та впровадження наукової медицини: монографія», «Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації: посібник», «Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність: посібник».

Є членом правління та  Вченої медичної ради ЗАТ Укрпрофоздоровниця; Всесвітньої федерації бальнеотерапії, кліматології; Всеукраїнської Асоціації фізіотерапевтів і курортологів.

Коло наукових інтересів – проблеми охорони здоров’я дітей Миколаївської області, історія медицини Півдня України.

Дисципліни, які викладає:«Фізична терапія в нейрохірургії», «Фізична терапія при хірургічних захворюваннях», «Фізіотерапія».

lysenkovaЛисенкова Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціальної роботи.

У 2008 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку» і отримала присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів:  діагностика (диференціація норми і патології при таких захворюваннях як: аутизм, ЗПР, гіперактивність, дефіцит уваги та інші), психолого-педагогічна корекція дітей, робота з клієнтами методами арт-терапії: ізотерапії, лекотерапії, музикотерапії, ігротерапії, пісочної терапії та інших.

Дисципліни, які викладає: « Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Неврологічні основи логопедії», «Комплексний супровід осіб із загальним психологічним недорозвиненням», «Спеціальна методика дошкільного виховання».

miryanМирян Алла Миколаївна – викладач кафедри спеціальної освіти, та соціального забезпечення, Заслужений працівник культури України.
      У 1970 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім. В. Белінського, філологічний факультет за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Мирян А.М. має багатий досвід організаторської, керівної, педагогічної роботи, зробила значний внесок в розвиток культури Миколаївщини, була одним із фундаторів обласної громадської організації Українського фонду культури, 15 років була його головою.
    За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, високий професіоналізм Указом Президента України від 27 жовтня 1997 року присвоєно почесне звання Заслуженого працівника культури України, нагороджена почесним знаком Українського фонду культури «За подвижництво в культурі».
        З 2003 по 2013 роки працювала проректором з виховної роботи Миколаївського Міжрегіонального інституту ВНЗ Університету «Україна» та доцентом кафедри фізичної реабілітації. Свою багаторічну викладацьку роботу тісно пов’язує з творчою організаційною діяльністю. Плідно працює з закладами культури, творчими Спілками, соціальними службами, установами. Алла Миколаївна досвідчений фахівець з соціальної роботи, фізичної реабілітації, чуйна, уважна людина, піклується про соціальний захист інвалідів, студентів. Разом із студентами кафедри веде волонтерську роботу серед людей похилого віку, ветеранів, дітей-сиріт. Постійно виступає з науковими статтями, доповідями про гуманізм, милосердя, благодійність. За багаторічну сумлінну викладацьку роботу нагороджена знаком «Кращий викладач» (2009 р.) почесними грамотами.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Курортологія», «Основи соціальної реабілітації», «Соціальна робота з людьми похилого віку».

posedayПосєдай Наталя Іванівна – старший викладач кафедри здоров’я та соціального забезпечення, лікар вищої категорії
У 1985 році закінчила Хабаровський державний медичний інститут – факультет «Лікувальна справа». Працювала в Магаданській обласній лікарні – лікарем терапевтом з 2002 року. В даний час працює в обласній лікарні відновного лікування в м. Миколаєві – лікарем ЛФК та психотерапевтом, має кваліфікацію лікаря вищої категорії. З 2002 року працює в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університеті «Україна» старшим викладачем кафедри здоров’я та соціального забезпечення.

Дисципліни, які викладає:«Біологія з основами генетики», «Основи біології та генетики», «Гігієна і санітарія», « Основи догляду за хворими та інвалідами», «Теорія та методика фізичної терапії».

 

 

starevaСтарєва Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2004), доцент (учене звання отримала по кафедрі освітніх технологій, 2005).

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах– понад 34 роки. Автор численних обласних проектів і програм із модернізації освітянської галузі та напрацюванні стратегії розвитку освіти, координатор міжнародних проектів. Досвід викладання дисциплін: «Менеджмент в освіті», «Педагогіка вищої школи», «Дидактика вищої школи», «Регіональні стратегії розвитку освіти на Миколаївщині», «Теорія та методика навчання історії»,«Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін», «Методика і технології навчання історії у ВНЗ», «Історія України», «Історія української культури», «Україна в контексті світового розвитку».

Автор понад 160 праць (монографій, підручників, посібників для системи вищої та післядипломної педагогічної освіти, статей в закордонних, науково-метричних та фахових виданнях), зокрема, за останні п'ять років – 70 найменувань (3 монографії (у співавторстві), 8 посібників і підручників, із них: 3 – з грифом МОНУ, 40 статей (4 – у закордонних, 2 – у науково-метричних, 16 – у фахових виданнях, 17 –  у збірниках конференцій), 20 тез.

Сфера наукових інтересів: педагогіка та методика вищої освіти.

Основні нагороди: Почесна грамота Верховної Ради України (2009), Відмінник освіти України (2011), Лідер освіти. Миколаївська область (2014), Нагрудний знак Ушинський К. Д. (2014), Орден Української Православної Церкви святої рівноапостольної княгині Ольги (2014), Премія НАПНУ імені Семена Гончаренка та знак у номінації «Методика навчання» (2015).

Стиль діяльності: інноваційний.

Дисципліни, які викладає: «Дидактика вищої школи», «Історія української культури», «Україна в контексті світового розвитку».

shevchenkoШевченко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення.

 У 1995 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут , здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: професійний розвиток педагога,  інклюзивна освіта.

Дисципліни, які викладає: «Методологія та організація наукових досліджень», «Педагогіка», «Культура мовлення корекційного педагога».

sample image