Циклова комісія із суспільно-гуманітарних дисциплін

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Голова циклової комісії Половченя Алла Борисівна, старший викладач циклової комісії.

Освіта: У 1984 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Статистика» і отримала кваліфікацію економіста. У 2000 році закінчила Одеськийдержавний університет за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію юриста.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання у сфері освіти.

 

Загальна інформація про склад циклової комісії

Олійник Олег Олександрович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат юридичних наук.

Освіта: У 1999 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і отримав кваліфікацію юриста.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Сфера наукових інтересів: правознавство.

 

Мірошкіна Наталія Валеріївна

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат філософських наук.

Освіта: У 1995 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія» і отримала кваліфікацію вчитель історії та права. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «Діалектика і методологія пізнання». У 2007 році закінчила магістратуру ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальностями «Правознавство» та «Психологія».

Сфера наукових інтересів: філософія, логіка, соціологія.

Гроза Андрій Дмитрович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 1984 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю  «Радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 2006 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримав кваліфікація магістра з економічної кібернетики.

Сфера наукових інтересів:технології надання дистанційних освітніх послуг.

 

Василевич Андрій Валерійович

Посада: старший викладач циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

Освіта: У 1988 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література (англійська і німецька)». У 2005 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад» і отримав кваліфікацію магістра з перекладу (англійська та німецька мови). У 2007 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови.

 

Кандюк-Лебідь Світлана Володимирівна

Посада: викладач ІІ категорії циклової комісії, Спеціаліст І категорії

Освіта: У 2003 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова та література, мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію учителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова та література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладач української мови та літератури.

Сфера наукових інтересів: українська мемуарна література ХІХ століття; професійна етика журналістів; теорія журналістикознавства.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Коло наукових інтересів циклової комісії

Головною особливістю циклової комісії із суспільно-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами різних спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Педагогічний склад циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Основною метою циклової комісії є удосконалення якості підготовки студентів у професійному аспекті, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, включення до планів практичних занять проблемних завдань, створення навчально-методичної бази для самостійної роботи з дисциплін, електронних посібників, проведення методичної та наукової роботи. Саме тому основним завдання циклової комісії є акумулювання усіх нововведень, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати здобувачам вищої освіти, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.


 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальності, з яких циклова комісія є випускаючою

 

Циклова комісія із суспільно-гуманітарних дисциплін є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

  • галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (06 «Журналістика») спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» (061 «Журналістика»);
  • галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» (12 «Інформаційні технології») спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 «Комп’ютерна інженерія»);
  • галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»).

 

sample image