Спеціальність 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОКР: бакалавр, магістр

«Фінанси, банківська справа та страхування»є однією з найбільш престижних спеціальностей  економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що вільно володіють значним обсягом фінансових знань та здатні кваліфіковано ухвалювати фінансово обґрунтовані рішення з питань діяльності підприємств та організацій різних форм власності, формувати їх фінансову стратегію розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур.

Спеціальність спрямована на набуття таких знань та компетенцій:

-  основних засад функціонування ринкової економіки, сучасної теорії та практики господарювання;

-  чинних положень і законодавчих актів України, що стосуються діяльності фінансових установ, перспектив розвитку економіки, ринку фінансових послуг, валютного ринку, бюджетної сфери;

-  з організації бюджетного процесу;

-  теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту, управління грошовими потоками, прибутком, капіталом і активами підприємства;

-  методів техніко-економічного та фінансово-господарського планування, методів аналізу фінансової діяльності;

-  основ фінансового, бюджетного, податкового і міжнародного менеджменту, посередницької, біржової і страхової діяльності;

-  теорії та практики управління страховою компанією, надання страхових послуг, оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій;

-  податкового законодавства, теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, організації роботи податкових органів;

-  системне розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг.

Сфера професійної діяльності випускника:

-       Генеральний директор (голова, президент, інший керівник), об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни і т.ін.)

-       Голова правління

-       Директор (начальник, інший керівник підприємства)

-       Керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України, комерційним банком

-       Керуючий (менеджер) готельним господарством

-       Начальник митниці

-       Головний державний податковий ревізор-інспектор

-       Головний інспектор з контролю за цінами

-       Керівник головного управління

-       Керівні посади апарату місцевих органів державної влади

-       Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

-       Головний бухгалтер, головний економіст та інші

sample image