Спеціалізація.

       Навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» передбачає дві спеціалізації: «Казначейська справа» та «Правове регулювання економічної діяльності», за якими студент має можливість поглиблено вивчити державне регулювання діяльності підприємств різних форм власності.

    Магістерська програма з фінансового менеджменту надає знання та практичні навички у сфері управління фінансовими потоками та фінансового аналізу діяльності підприємств, а вивчення дисципліни методика викладання у вищий школі дозволяє набути навичок у вищих навчальних закладах.

Пільги та переваги у навчанні!

За відмінне навчання, особливі успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті інституту студенти отримують стипендії міського голови, а також підприємств і організацій з якими співпрацює інституту, ректорат інституту установлює пільги при оплаті за навчання у розмірі від 10 % до 50%

Практика.

     Згідно навчального плану інститут забезпечує не тільки теоретичну, а й практичну підготовку майбутніх фахівців. Для цього студенти усіх курсів проходять підготовку на базах практики.

        Мета практики полягає в тому, щоб студенти закріпили і поглибили свої теоретичні знання та здобули навички самостійної практичної роботи у сфері управління фінансами.

       У процесі проходження практики студенти повинні ознайомитися зі структурою підприємства – бази практики, організацією і методами роботи спеціалістів із фінансів. Під час перебування на практиці студент здійснює збір матеріалів для написання дипломної роботи.

БАЗИ ПРАКТИКИ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ та КРЕДИТ»

  • ПАТ «ПРИВАТБАНК»;

  • Пенсійний фонд України Миколаївської області;

  • ПАТ «ВТБ БАНК»;

  • ПАТ КБ «Хрещатик»;

  • ПАТ «Акцент-Банк»;

  • АТ «Ощадбанк»;

  • ПАТ «ПРО100 Страхування»;

  • ТОВ «Баядера Логістик»;

  • ТОВ «Тріо-трейд»;

  • ТОВ «Тетралон».

sample image