Перелік дисциплін практичної підготовки: з галузі знань 
0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» за напрямом 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Основи охорони праці
  e8dec67d52a66857
 3. Економіка підприємства
 4. Менеджмент
 5. Маркетинг
 6. Гроші та кредит
 7. Фінанси
 8. Бухгалтерський облік
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 10. Міжнародна економіка
 11. Статистика
 12. Регіональна економіка
 13. Соціологія
 14. Банківська система
 15. Бюджетна система
 16. Податкова система
 17. Страхування
 18. Фінанси підприємств
 19. Фінансовий ринок
 20. Інвестування
 21. Аналіз господарської діяльності
 22. Фінансовий облік  І
 23. Фінансовий облік ІІ
 24. Облік у бюджетних установах
 25. Облік в банках
 26. Підприємницька діяльність
 27. Товарознавство

Перелік дисциплін підготовки магістрів з галузі знань
0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» за спеціальністю 8.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ (за спеціалізованими програмами)»

 1. Стратегічне управління
 2. Фінансовий менеджмент
  e8dec67d52a66857
 3. Менеджмент персоналу
 4. Міжнародний менеджмент
 5. Ринок фінансових послуг
 6. Управління фінансовою санацією підприємства
 7. Інтелектуальна власність
 8. Цивільний захист
 9. Охорона праці в галузі
 10. Вища освіта і Болонський процес
 11. Кредитування і контроль
 12. Моделі і методи прийняття рішень
 13. Податковий менеджмент
 14. Місцеві фінанси
sample image