Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві!
Олівер Уенделл Холмс - старший (1809-1894), американський суддя

     Оподаткування - спеціальність для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне!
Спеціальність «Оподаткування» надає можливість студентам отримати обширні знання з оподаткування, розвивати свої персональні здібності та стати висококваліфікованими фахівцями у галузі оподаткування, що дозволить прискорити темпи реформування економіки регіонів України.
Магістри з оподаткування вміють досліджувати закономірності розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України, навчитися управляти фінансовим станом підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати в сфері оподаткування тощо.

Спеціальність «Оподаткування» стає все більше популярною. Тому, що це:

  • Високий попит на фахівців-податківців на ринку праці;
  • Можливість працювати в органах державної влади, в перспективних українських та іноземних компаніях;
  • Можливість роботи за суміжними спеціальностями: економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор;
  • Високий рівень оплати праці.

Отримати вищу освіту за спеціальністю «Оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Ви маєте можливість за наявності диплома бакалавра за напрямом «Економіка і підприємництво».

sample image