M

Спеціальність "Оподаткування"

M

 

Перелік дисциплін, що вивчаються

 
 

Спеціальність «Оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

 • Податковий менеджмент
 • Кредитування і контроль
 • Бюджетний менеджмент
  e8dec67d52a66857
 • Податкове рахівництво
 • Митна справа
 • Організація діяльності державних службовців
 • Методи економічних та статистичних досліджень
 • Ринок фінансових послуг
 • Звітність підприємств
 • Організація обліку
 • Фінансовий менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Управлінські інформаційні системи та технології
 • Менеджмент персоналу
 • Методика викладання у вищій школі
 • Стратегічне управління
 • Місцеві фінанси
 • Міжнародний менеджмент

 

M

 

M

sample image