Спеціальность «ТУРИЗМ»

Характеристика

Туристична галузь набуває все більшого значення для соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Адже Миколаївська область володіє потужним рекреаційно-туристичним потенціалом, вигідним географічним розташуванням, багатою історико-культурною спадщиною та має перспективні умови для успішного розвитку туризму і відпочинку. Завдяки тільки наявним запасам родовищ мінеральних вод, лікувальних грязей можливо організувати лікування близько 140 тис. чоловік на рік. Основу потужного туристично-рекреаційного та оздоровчо-лікувального комплексу становлять курортні території, найбільшими з яких є Коблеве, Рибаківка, Чорноморка та Очаків.

У Миколаївській області зареєстровано 10 ліцензованих суб’єктів туроператорської діяльності (туроператорів). Послуги оздоровлення та відпочинку надають 316 колективних засобів розміщення на 32649 місць, з них: готелів та аналогічних засобів розміщення – 93 (3046 місць); спеціалізованих засобів розміщення – 223 (29603 місць), а саме: санаторіїв – 15 (4356 місць), пансіонатів – 15 (3247 місць), баз відпочинку – 193 (22000 місць), 35 дитячих оздоровчих таборів на 8991 місце, які головним чином, зосереджені у рекреаційно-оздоровчих зонах Березанського та Очаківського районів, а також у місті Очаків. В області нараховується близько 6,0 тис. пам’яток історії, 4,5 тис. пам’яток археології, понад 60 пам’ятників монументального мистецтва та майже 150 пам’яток архітектури.

Туристична сфера має реальні перспективи розвитку завдяки унікальним природним об’єктам. Саме тому туристичний ринок потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за галуззю знань «Сфера обслуговування» спеціальності «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» є консолідація зусиль та наукових розробок щодо розвитку у регіоні повноцінної туристичної індустрії як економічної галузі, що дозволить використовувати туристично-рекреаційний потенціал області для створення нових робочих місць з метою обслуговування туристів.

Основні завдання, які виконують здобувачі вищої освіти під час навчання в інституті:

- обґрунтування розширення кількості якісних туристичних продуктів;

- вивчення  курортів місцевого та державного значення;

- дослідження інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області;

- вивчення мережі об’єктів індустрії розваг, готельної інфраструктури та придорожнього сервісу;

- вирішення необхідності інформаційної підтримки об’єктів історико-культурного та природно-рекреаційного значення;

- знаходження кількості осередків сільського (зеленого) та екологічного видів туризму.

Майбутній спеціаліст з туризму зможе:

- створювати та просувати нові туристичні продукти;

- поліпшувати якість об’єктів туристичної інфраструктури;

- розвивати сільський (зелений) туризм;

- формувати інформаційну платформу розвитку туристичної сфери області та України в цілому;

- збільшувати кількості рекреаційних зон.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Туризм»можуть обіймати посади: інструктора-методиста з туризму; екскурсовода; інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); організатора подорожей (екскурсій); організатора туристичної і готельної діяльності; фахівця з готельного обслуговування; фахівця з розвитку сільського туризму; фахівця з туристичного обслуговування; фахівця із конференц-сервісу; фахівця із організації дозвілля; фахівця із спеціалізованого обслуговування; фахівця із туристичної безпеки; інспектора з туризму; інструктора-методиста з туризму; агента з організації туризму; адміністратора (господаря) залу; адміністратора черговим; інструктора спортивного з туристичним супроводом (за видами туризму); провідника (за видами туризму).

 

 

Перелік майбутніх посад

 

Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади, що наведені в табл. 1:

Таблиця 1

Професійні назви робіт, які здатний виконувати бакалавр з туризму

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
3340 Інші фахівці в галузі освіти  Інструктор-методист з туризму
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

Екскурсовод 

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

Організатор подорожей (екскурсій) 

Організатор туристичної і готельної діяльності 

Фахівець з готельного обслуговування 

Фахівець з розвитку сільського туризму 

Фахівець з туристичного обслуговування 

Фахівець із конференц-сервісу 

Фахівець із організації дозвілля 

Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

Фахівець із туристичної безпеки

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

Інспектор з туризму

Інструктор-методист з туризму 

4221 Агенти з туризму  Агент з організації туризму
4222 Службовці з інформування (довідок) 

Адміністратор (господар) залу 

Адміністратор черговий 

5149 

Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 

Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 

Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму) 

Провідник (за видами туризму) 


Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня «спеціаліст» можуть обіймати посади, що наведені в табл. 2:

Таблиця 2

Професійні назви робіт, які здатний виконувати спеціаліст з туризму

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
1210.1 Керівники підприємств, установ і організацій Керуючий готельним господарством
1225 Керівники виробничих підрозділів у ресторанах і готелях

Завідувач корпусу готелю 

Завідувач поверху готелю 

Завідувач туристичного агентства 

Завідувач філіалу (філії) готелю

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління  Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 

Менеджер (управитель) у готельному господарстві 

1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей  Менеджер (управитель) з туризму 
2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 

Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 

Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 

Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.2 Туризмознавці 

Екскурсознавець 

Туризмознавець 

2483.1 Наукові співробітники (рекреалогія) 

Молодший науковий співробітник (рекреалогія) 

Науковий співробітник (рекреалогія) 

Науковий співробітник-консультант (рекреалогія) 

 

 

Перелік дисципліни, що вивчаються

 

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін,

що викладаються на освітньому рівні «бакалавр»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

напряму підготовки 242 «Туризм»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Українознавство:

- Історія України

- Україна в контексті світового розвитку

- Історія української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Фізичне виховання

 

2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Безпека життєдіяльності / Цивільний захист

Екологія та екологічна етика

Інформаційні технології

Основи наукових досліджень

Статистика в туризмі

Організація туристичної діяльності

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Охорона праці в галузі

Інформаційні системи в туризмі                                                                                      

Менеджмент та маркетинг в туризмі

Економіка підприємства

Організація обслуговування туристів в готелях

Ціноутворення в туризмі

Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

Спеціалізований туризм

Туристсько-рекреаційні комплекси світу

Активний туризм

Музеєзнавство

Еристика

Друга іноземна мова

Організація транспортних подорожей

Іміджелогія

Історія розвитку світового туризму

Географія туризму

Організація ресторанного та готельного господарства


Перелік обов’язкових навчальних дисциплін,

що викладаються на освітньому рівні «спеціаліст»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

спеціальності 242 «Туризм»

 

Іноземна мова професійного спілкування;

Туристська статистика;

Зовнішньоекономічна діяльність в туризмі;

Стандартизація, сертифікація та ліцензування туристичної діяльності;
Управління туристським підприємством;

Управління персоналом;

Страхування в туризмі;

Теорія і практика перекладу;

Екскурсознавство;

Інформаційні технології в туризмі;

Етнографія;

Музеєзнавство та охорона пам’яток;

Іміджелогія та РR в туризмі.

 

sample image