Дисципліни, що вивчаються на спеціальності «Туризм»


освітньо-кваліфікаційного рівнях «бакалавр»

 1. Філософія;
 2. Релігієзнавство;
 3. Логіка;
  e8dec67d52a66857
 4. Етика та естетика;
 5. Культурологія;
 6. Психологія;
 7. Фізичне виховання;
 8. Українська мова за професійним спрямуванням;
 9. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 10. Основи правознавства;
 11. Політологія;
 12. Історія України;
 13. Соціологія;
 14. Економічна теорія;
 15. Вища математика;
 16. Інформатика і комп'ютерна техніка;
 17. Статистика;
 18. Економіка туризму;
 19. Фінанси, гроші та кредит;
 20. Бухгалтерський обіг;
 21. Менеджмент туризму;
 22. Маркетинг в туризмі;
 23. Охорона праці;
 24. Основи страхування;
 25. Країнознавство;
 26. Основи екології;
 27. Облік та контроль у сфері туризму;
 28. Безпека життєдіяльності;
 29. Туристські ресурси України;
 30. Діяльність туристської само­діяльної організації;
 31. Активний туризм;
 32. Рекреаційна географія;
 33. Рекреаційні комплекси;
 34. Рекреалогія;
 35. Технологія туристської діяль­ності;
 36. Технологія ресторанної справи;
 37. Технологія готельної справи;
 38. Організація сфери туристських послуг;
 39. Організація послуг харчування;
 40. Організація екскурсійних послуг;
 41. Туроперейтинг;
 42. Організація транспортних подорожей;
 43. Інформаційні технології в туризмі;
 44. Історія розвитку світового туризму;
 45. Туристське країнознавство;
 46. Іноземна мова професійного спілкування;
 47. Друга іноземна мова;
 48. Психологія міжособистого спілкування;
 49. Основи демографії;
 50. Соціальна географія світу;
 51. Міжнародний туризм;
 52. Трудове право;
 53. Безпека в туризмі;
 54. Професійний етикет;
 55. Організація підприємницької діяльності;
 56. Діловодство;
 57. Естетичне оформлення готелів.

 

освітньо-кваліфікаційного рівнях «спеціаліст»

 1. Іноземна мова професійного спілкування;
 2. Туристська статистика;
 3. Зовнішньоекономічна діяльність в туризмі;
 4. Стандартизація, сертифікація та ліцензування туристичної діяльності;
  e8dec67d52a66857
 5. Управління туристським підприємством;
 6. Управління персоналом;
 7. Страхування в туризмі;
 8. Теорія і практика перекладу;
 9. Екскурсознавство;
 10. Інформаційні технології в туризмі;
 11. Етнографія;
 12. Музеєзнавство та охорона пам’яток;
 13. Іміджелогія та РR в туризмі.

 

sample image