Наші конкурентні переваги програми підготовки фахівців зі спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»:

індивідуальний підхід до кожного студента, який забезпечується невеликими за чисельністю академічними групами. Ми знаємо кожного нашого студента та намагаємося повсякчас завоювати його довіру і сформувати справжню лояльність;

foto3

Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)

надання якісних освітніх послуг. Належний рівень підготовки майбутніх фахівців забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри, які успішно поєднують учбову діяльність з науковою роботою, мають численні авторські напрацювання. Застосування новітніх мультимедійних та інтернет-технологій робить процес пізнання корисним і цікавим. Під час живої інтерактивної взаємодії із викладачами та відвідування цікавих заходів молоді спеціалісти отримують уміння та навички застосування найсучасніших методик управління асортиментом, організації виробничої та комерційної діяльності, здійснення підприємницької діяльності у торговельній сфері та застосування сучасного інструментарію торговельного маркетингу. Прогресивні підходи до навчання дозволяють студентам оволодіти методами та інструментами здійснення електронної комерції та маркетинговими технологіями управління Інтернет-проектами, що є запорукою успіху сучасного фахівців;

застосування інноваційних освітніх технологій. Арсенал прикладних інструментів, методів і технологій, представлений студентам під час навчання, надає їм можливість успішного поєднання професійного зростання та творчої самореалізації, коли робота за фахом стає цікавим хобі, що високо оплачується.

foto4

Лекція з менеджменту д.е.н. Скупського Р.М. (жовтень 2017 р. – КА «Шаг» м. Одеса)

логічна побудова навчальних планів дисциплін, зокрема професійного спрямування, які сформовані наростаючим підсумком і починають вивчатися вже з першого курсу (маркетингові електронні системи – електронна комерція – інтернет-маркетинг – маркетингові технології управління інтернет-проектами; інсайти маркетингових активностей – соціологія маркетингу – поведінка споживачів);

всебічний розвиток особистості студента - базис підготовки майбутнього професіонала. Під час навчання студенти перебувають в середовищі, що надихає на навчання і саморозвиток. Освітній процес наповнений актуальними, а головне потрібними, для фахівця дисциплінами (як нормативних, так і за вибором студента), навчальний план побудований відповідно до найсучасніших вимог ринку праці, технологій та бізнесу. Організований у руслі творчості і науки, в тому числі міжнародного рівня, пізнавальний час об’єднує колектив студентів і викладачів, що є основою високих здобутків під час навчання та тісної співпраці після його закінчення і здобуття фаху;

залучення студентів до науково-дослідницької роботи вже з 1-го курсу. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти опановують мистецтво підготовки та презентації звітів, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт, беруть активну участь у різноманітних фахових конкурсах, олімпіадах, форумах та конференціях;

формування та вдосконалення практичних вмінь студента. Основним вектором у організації навчального процесу є його практична зорієнтованість.

«Найкраще навчання – це практика» – головне кредо викладачів кафедри. Наші студенти мають унікальну і цінну можливість – пряме спілкування з практиками підприємницької діяльності, торгівлі, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю тощо. В рамках профільних дисциплін відбуваються зустрічі з успішними фахівцями-практиками, що працюють у відповідних сферах, під час якого студенти можуть поставити найрізноманітніші, з практичної точки зору, питання та отримати на них вичерпну відповідь практикуючого фахівця.

постійне співробітництво з провідними вітчизняними підприємствами. Якості майбутнього фахівця, притаманні сучасному ринку праці, відшліфовуються на комерційно-управлінській та виробничій практиках, які є органічною складовою навчального процесу. У рамках практичної підготовки проводяться екскурсії та виїзні заняття на торговельні підприємства, підприємства харчової та інших галузей промисловості, фінансові та консалтингові установи тощо. За результатами отриманої інформації перед студентами ставиться реальна ситуаційна задача, правильність розв’язання якої оцінюється керівниками від підприємства та університету.

 

Наші партнери. Вагомим чинником в організації якісного навчального процесу та проведенні науково-дослідної роботи викладачами кафедри є тісна співпраця з провідними підприємствами та установами регіону й країни в галузі управління підприємницькою діяльністю, зокрема: ТОВ СП «Нібулон», Суднобудівний-судноремонтний завод «Лиман», Миколаївський пивзавод «Янтар» ТОВ «Сан Інтер Брю Україна», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Сандора», ЗАТ «Лакталіс Україна», ДП «Миколаївський морський торговельний порт», ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», АТ «Чорноморський суднобудівний завод», акціонерні товариства «Миколаївське підприємство «Ера», «Кристал», «Екватор», Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання, ПАТ «ЮГцемент», підприємство «Органік систем» (холдинг «Агрофьюжн»), ВАТ «Коблево», ФГ «Владам» тощо. Саме такі підприємства, як потенційні замовники фахівців з маркетингу та підприємництва, торгівлі й біржової діяльності, є основною базою для проведення занять в умовах виробництва, навчальних практик та стажування, з подальшим працевлаштуванням випускників.

широкі можливості подальшого працевлаштування. Випускники кафедри підприємництва, управління та адміністрування ефективно розвивають власний бізнес та не менш успішно працюють на підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування:

  • промислових, посередницьких та торгівельних підприємствах;
  • банках, страхових компаніях;
  • біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів),
  • інвестиційних та рекламних компаніях;
  • консалтингових фірмах;
  • агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Наш випускник – це не просто сформований фахівець, це бажаний спеціаліст підприємства, що прагне бути лідером ринку.

sample image