foto10

foto11 foto12 foto13  

Лекція з менеджменту д.е.н. Скупського Р.М. (жовтень 2017 р. – КА «Шаг» м. Одеса)

Семінар-тренінг з менеджменту ст. викладача Сидорець Л.В. (травень 2017 р.)

Від теорії до практики управління інноваціями – дискусія за участю

зав. кафедри, д.е.н. Скупського Р.М.

         
foto15 foto16 foto17 foto18  
 Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)

Як це було колись – к.е.н., доц. Скупський Р.М. (жовтень 2012 р.)

  Не просто колеги по освітньому цеху … (жовтень 2017 р.)

         
foto24 foto20 foto21 foto22  

Плідна співпраця освітніх установ (жовтень 2017 р. – КА «Шаг», м. Одеса)

 Робочий кабінет завідувача кафедри (жовтень 2017 р.)

Доповідь про наукові здобутки д.е.н. Гангановим В.М. (вересень 2013 р.)

Стажування у Польщі (м. Мальборк, листопад 2015 р.)   
         
foto25 foto26 foto27  foto28   

Робочі моменти ……

(листопад 2017 р.)

Щирі вітання д.е.н. Ганганова В.М колегами (лютий 2013 р.)

Ганганов В.М. Фото на добру згадку (травень 2012 р.)

Прилюдний захист дисертаційної роботи Меліха Т.Г.

(березень 2017 р. – Одеська національна академія харчових технологій)
 
         
foto29 foto23 foto19 foto14  

Скупський Р.М. Опонування чергової дисертації (жовтень 2017 р.)

( Одеська національна академія харчових технологій

Плідна співпраця освітніх установ (жовтень 2017 р. – КА «Шаг», м. Одеса) Чергове засідання кафедри однодумців (жовтень 2017 р.) Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)  
         
foto30 foto31 foto32 foto34  
         
sample image