Спеціальність 075 «МАРКЕТИНГ»

«Лише маркетинг та інновації приносять прибуток,

все інше – витрати.»

Пітер Друкер

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Рівень вищої освіти: Бакалавр/магістр

Мета освітньо-професійної діяльності полягає в підготовці висококваліфікованих і креативних спеціалістів, що можуть розробляти й впроваджувати ефективні маркетингові рішення та сприяти позитивному іміджу і підвищенню конкурентоспроможності підприємств різного розміру та різних організаційних форм, у відповідності з потребами національної економіки.

Маркетолог – це творча, ініціативна особистість, з розвинутою інтуїцією, котра оптимально поєднує у своїй діяльності теорію маркетингу з креативним підходом до вирішення конкретних завдань дослідження ринків збуту, реклами, розробки товарних марок, залучення нових клієнтів і тощо.

Види професійної діяльності: організаційна функція й сукупність процесів створення, просування й надання продукту або послуги покупцям і управління взаємовідносинами з ними.

Основні спеціалізації:

 • Електронний маркетинг;
 • Енергетичний маркетинг;
 • Маркетинг в туризмі та готельному бізнесі;
 • Маркетинг медицини та фармації;
 • Міжнародний бізнес та маркетинг;
 • Міжнародний маркетинг та реклама;
 • Промисловий маркетинг;
 • Торговельний маркетинг;
 • Транспортний маркетинг та логістика.

Компетенції, що формуються в процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Здатність:

 • розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності;
 • формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
 • проводити моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану;
 • організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності;
 • розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції;
 • формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності;
 • реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю та стимулювання збуту;
 • коригувати ціни відповідно до впливу ринкових змін;
 • реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу;
 • вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та виробничників на виконання вимог споживачів;
 • аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку;
 • давати аналіз стану кон’юнктури товарного ринку;
 • проводити критичний аналіз та оцінку впливу (внутрішнього та зовнішнього) середовища на розвиток підприємства на основі використання методів маркетингової діагностики;
 • збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати обсяг інформації про ринки збуту, споживачів, конкурентів, цільову аудиторію.

 

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр професійного спрямування;
 • магістр освітньо-наукового спрямування;

foto5

 

Основні дисципліни профільної підготовки для усіх спеціалізацій: «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Аналітичний маркетинг», «Логістика», «Реклама і рекламна діяльність», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Товарна інноваційна політика» тощо.

Основні місця працевлаштування:

 • Підприємства різних форм власності, фінансові установи (фахівець служби маркетингу, економіст зі збуту, економіст з ціноутворення, рекламіст, PR-менеджер, фахівець-аналітик із дослідження ринку, брокер, дилер, товарознавець, рекламний агент, керівник відповідної служби або відділу та ін.)
 • Підрозділи органів Державної влади і управління (фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою)
 • Наукові та освітні заклади тощо.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати:

 • у міжнародних компаніях;
 • на вітчизняних та міжнародних виробничих і торговельних підприємствах усіх форм власності;
 • у рекламних компаніях та рекламних агентствах;
 • консалтингових структурах;
 • посередницьких підприємствах;
 • логістичних компаніях;
 • у благодійних організаціях та організаціях соціального спрямування;
 • державних структурах;
 • підприємствах інфраструктури (банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, тощо).

foto6

Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)

 

 

Випускники можуть займати посади:

 • менеджер з просування продукції;
 • дистриб’ютор;
 • торговий агент;
 • торговий представник компанії;
 • продакт-менеджер.
 • менеджер з реклами, а також промоутер, копірайтер, арт-директор;
 • мерчандайзер, супервайзер;
 • консультант зі збуту та закупівлі;
 • PR-менеджер (спеціаліст зі зв’язків з громадськістю);
 • фахівець у сфері забезпечення комунікації та інформації;
 • керівник торгового підприємства;
 • директор (віце-президент, начальник) служби маркетингу, відділу збуту, відділу реклами;
 • керівник підрозділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • іміджмейкер, рекламний агент;
 • бренд-менеджер;
 • маркетолог-логіст;
 • маркетолог-аналітик;
 • адміністратор готельних і ресторанних комплексів;
 • директор малої фірми;
 • фахівець з конференц-сервісу;
 • керівник підрозділу в закладах ресторанного господарства;
 • керівник маркетингового відділу підприємств різних організаційно-правових форм;
 • провідний фахівець відділу (департаменту, управління) маркетингу (реклами) державної установи тощо;
 • управитель готельного господарства;
 • керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту.

Під час навчання в ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» майбутній маркетолог:

 • навчиться правильно визначати пріоритети та досягати поставлених цілей, через засвоєння основ власного тайм-менеджменту. На початку семестру до його уваги буде представлено орієнтовний план курсу, список необхідної літератури, шкала оцінювання та інша інформація навчально-методичного комплексу дисципліни. Ефективне планування особистого часу, виважена постановка задач та їхнє вирішення – основа успіху в навчанні та високої якості засвоєння матеріалу. Саме цьому навчаються студенти нашого ВНЗ;
 • опанує вміння спілкуватися та подолає страх публічності через розвиток комунікативних навичок, що дозволить вдосконалити мистецтво спілкування, викликати прихильність до себе, правильно презентувати себе, що допоможе не тільки в професійній діяльності, а й в повсякденному житті;
 • отримає фундаментальну освіту, сформований економічний спосіб мислення, що допоможе в майбутньому вирішувати складні професійні завдання. Гуманітарна підготовка маркетологів розрахована на розвиток комунікативних здібностей і широкої ерудиції. Ми усвідомлюємо, що навчити маркетингу без опанування студентом основ економіки, менеджменту, соціології та психології неможливо. Наявність таких фундаментальних дисциплін у навчальних планах вигідно відрізняє університетську освіту від вузькоспеціалізованого навчання. Ось чому, специфіка нашої освітньої програми з маркетингу побудована з урахуванням можливостей інших спеціалізованих кафедр економічного спрямування.

 

Ми зацікавлені в особистісному зростанні та розвитку своїх студентів, а тому відкриті для будь-яких експериментів, роблячи процес навчання цікавим та простим.

Нам важливо, щоб ви, наші студенти – майбутні випускники, досягли очікуваних результатів, змогли застосувати свої знання й здобуті навички на практиці та отримали впевненість у своєму майбутньому.

 

Ваш успіх – наша перемога!


Запрошуємо

на навчання до Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

за спеціальністю «Маркетинг»!

sample image