В нашому інституті здійснюється підготовка фахівців з економічної кібернетики для різних сфер сучасної економіки. Сьогодні наші випускники одержують дипломи бакалаврів та магістрів з економічної кібернетики – економістів нової формації, економістів-аналітиків. Навчаючись за спеціальністю "Економічна кібернетика", ви потрапите в цікавий світ економіки, відкриєте для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опануєте мистецтвом менеджменту і маркетингу, поринете в загадкові лабіринти комп'ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій. За час навчання ви одержуєте фундаментальну математичну, комп'ютерну та економічну підготовку, практичні навички в галузі інформатизації і бізнес-процесів та їх аналізу. Таким чином, ми надаємо вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста і аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу. Одержавши диплом зі спеціальності "Економічна кібернетика", ви станете професіоналом у таких галузях:

  • Аналізу та прогнозування фінансово-економічних ситуацій
  • Управління економічними об'єктами у ринкових умовах
  • Ефективного дослідження ринку і системи ціноутворення
  • Прийняття неординарних управлінських рішень
  • Експлуатації інформаційних систем та прикладного програмного забезпечення

     За кафедрою закріплені 4 лабораторії: обчислювальної мікропроцесорної техніки, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, системного програмного забезпечення, комп'ютерних мереж та Інтернет. Кафедра економічної кібернетики та комп’ютерних систем і мереж веде цикл дисциплін з природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, зокрема: фізика, теорія електричних кіл, комп’ютерна електроніка, логіка та формальні системи, комп’ютерні системи, автоматизація проектування комп’ютерних систем, організація баз даних. Кафедра має цикл вибіркових навчальних дисциплін: системи підтримки прийняття рішень,технологія створення програмних та інтелектуальних систем,інформаційний бізнес, прикладні задачі моделювання економіки та інші.

    При навчанні студентів, виконанні ними курсових робіт та проектів, та проходженні студентами практики студенти залучаються до вирішення актуальних науково-дослідних задач. 
Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти, серед них – доктора та кандидати наук, професори та доценти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах міста і регіону. 
      При кафедрі діє науковий гурток «Комп’ютерні технології», напрямки діяльності якого – це розробка програмного забезпечення учбового процесу. При цьому працівники кафедри, крім постановки задачі, ефективно включаються у процес дослідження. Отримані результати подаються на конференціях, в тому числі студентськтх та міжнародних.

sample image