Бакалавр, спеціальність 6.030502 — «Економічна кібернетика»

 • Політична економія

 • Мікроекономіка

 • Макроекономіка

 • Історія економіки та економічної думки

 • Вища математика

 • Економічна кібернетика

 • Економіко-математичне моделювання

 • Статистика

 • Економіка підприємства

 • Менеджмент

 • Гроші та кредит

 • Фінанси

 • Маркетинг

 • Бухгалтерський облік

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини

 • Міжнародна економіка

 • Національна економіка

 • Системи підтримки прийняття рішень

 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

 • Моделювання економіки

 • Інформаційний бізнес

 • Інформаційні системи в економіці

 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Магістр, спеціальність 8.03050201 — «Економічна кібернетика»

 • Сучасні економічні теорії

 • Фінансовий менеджмент

 • Моделювання економічної динаміки

 • Моделювання системних характеристик в економіці

 • Управління проектами інформатизації

 • Корпоративні інформаційні системи

 • Математичні моделі трансформаційної економіки

 • Корпоративне управління

 • Моделі і методи прийняття рішень

 • Інтелектуальна власність

 • Педагогіка вищої школи

 • Автоматизація робочого місця

 • Електронна комерція

 • Стратегічне управління

sample image