Перелік майбутніх nосад , на яких можна працювати після закінчення навчання (напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»):

 

Бакалавр 
спеціальність 6.030502 —«Економічна кібернетика»:

 

 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Помічник керівника малого підприємства
 • Організатор діловодства
 • Адміністративний помічник
 • Референт з основної діяльності
 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки
 • Технік-програміст
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з планування

 

Магістр 
спеціальність 8.03050201 —«Економічна кібернетика»:

 

 • Начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом
 • Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)
 • Директор (керівник) малого підприємства
 • Керуючий інформаційно-обчислювальною фірмою
 • Науковий співробітник (обчислювальні системи)
 • Головний фахівець електронного устаткування
 • Головний фахівець з програмного забезпечення
 • Керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання
 • Головний фахівець електронного устаткування
 • Головний фахівець з програмного забезпечення
 • Аналітик з комп’ютерних комунікацій
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик комп’ютерного банку даних

 

sample image