Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив університету, який складають доктори та кандидати економічних наук, професори та доценти, а також старші викладачі та викладачі вищої категорії, які мають досвід не тільки викладацької, але і практичної роботи.

Викладачами кафедри працюють: док.екон.наук, професор Пантелєєв В.Д., док.екон.наук, професор Гаркуща О.М., к.е.н. доц..В’юн Н.І, к.е.н., доц.. каф. Бабич М.М., к.е.н., доц..кафедри Козаченко Л.А., к.е.н. Домбровська Л.В. та інші висококваліфіковані викладачі та викладачі-практики.

Навчання на кафедрі проводиться за новітніми методиками.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх бухгалтерів та обліковців вищої кваліфікації, маркетологів, товарознавців складають нормативні, гуманітарні, соціально – економічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Поряд з обов'язковими дисциплінами студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором.

Практику студенти проходять в податковій службі, пенсійному фонді, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, районних пенсійних фондах, комерційних структурах, торгівельних центрах.

Пільги та переваги навчання!

За відмінне навчання, особливі успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті інституту студенти отримують стипендії міського голови та підприємств і організацій з якими співпрацює інститут, а також пільги з оплаті за навчання у розмірі від 10 % до 50%, пільги надаються сиротам та інвалідам, активним учасникам навчального та культурного процесу інституту, відмінникам навчання, та інше.

Навчаючись у нас ви маєте змогу:

Отримати вищу освіту паралельно навчаючись по іншій спеціальності на факультетах інституту, отримати ІІ вищу освіту з інших спеціальностей за скороченим терміном навчання, працювати в бібліотеці з електронними виданнями, щоденно працювати на персональному комп'ютері з виходом у Інтернет, оволодіти навичками роботи з новітніми програмними продуктами (1С Підприємство), влаштуватись на роботу в державних установах, в яких організовується проходження виробничої та переддипломної практики, брати участь у Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та Всеукраїнських конференціях, стати членом клубу веселих і кмітливих (КВК), стати учасником команд з “Брейн – рингу” та “Що, де, коли?”, брати участь у діяльності театру мод “Атеней”, стати учасником танцювальних колективів “Ритми серця” та “Болеро”, відвідувати секцію екстремальних видів спорту, відпочивати в санаторії на Кінбурнській косі, в кемпінгу чи базі відпочинку на березі Чорного моря, отримати висококваліфіковану медичну допомогу в реабілітаційному центрі “Реа-Мед”

sample image