Дисципліни, що вивчаються на рівні:

“молодший спеціаліст”

 • Основи філософських знаньe8dec67d52a66857
 • Культурологія
 • Фізичне виховання
 • Українська мова за проф.спрямуванням
 • Іноземна мова за проф.спрямуванням
 • Історія України
 • Соціологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія
 • Політична економія
 • Вища математика
 • Інформатика та комп”ютерна техніка
 • Статистика
 • Фінансовий облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Основи охорони праці
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Гроші і кредит
 • Казначейська справа
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Інформаційні системи та технології
 • Податкова система
 • Облік у бюджетних установах
 • Бюджетна система
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Аудит (контроль і ревізія)

“бакалавр”

 • Філософія, релігієзнавство, логіка
 • Банківська система
 • Облік в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
  e8dec67d52a66857
 • Аудит
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Політична економія
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей
 • Математична статистика
 • Історія української культури
 • Мікроекономіка
 • Операційний менеджмент
 • Організація виробництва
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Регіональна економіка
 • Економетрика
 • Аналіз господарської діяльності
 • Інформаційні системи та технології за профспрямуванням
 • Фінансовий облік
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Міжнародна економіка

“спеціаліст”

 • Організація обліку
 • Управлінські інформаційні системи та технології
 • Звітність підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі тв аудиті
 • Інтелектуальна власність
 • Цивільний захист
 • Охорона праці в галузі

“магістр”

 • Стратегічний аналіз і управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Міжнародний менеджмент
 • Звітність підприємств
 • Організація обліку
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Інтелектуальна власність

 

sample image