Посади, які можуть займати випускники спеціальності “Бухгалтерський облік” та “Облік і аудит”

 • Головний бухгалтер
 • Фінансовий директор
 • Бухгалтер
 • Бухгалтер-ревізор
 • Бухгалтер-експерт
 • Керівник групи обліку
 • Контролер-ревізор
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Ревізор
 • Державний податковий інспектор
 • Ревізор-інспектор податкової служби
 • Аудитор
 • Консультант з економічних питань
 • Керівник служби внутрішнього аудиту
 • Бухгалтер-касир
 • Бухгалтер-обліковець

Посади, які можуть займати випускники спеціальності “Товарознавство і комерційна діяльність” та “Маркетинг”

 • керівник малого підприємства;
 • керівник виробничого відділу в роздрібній, оптовій торгівлі й комерційному обслуговуванні;
 • завідувач секцією, складом, відділом;
 • інспектор по контролі якості продукції;
 • комерційний і торговельний агент;
 • товарознавець;
 • торговельний брокер;
 • експедитор;
 • посередник з купівлі-продажу товарів.
 • керівник підприємства, заступник директора підприємства з маркетингу,
 • начальник (заступник) відділу (сектору) маркетингу,
 • головний спеціаліст з маркетингу,
 • начальник (заступник) відділу (сектору) збуту,
 • начальник (заступник) відділу (сектору) раціоналізації виробництва,
 • начальник (заступник) відділу (сектору) комерційної діяльності,
 • начальник (заступник) відділу (сектору) маркетингових досліджень,
 • спеціаліст з планування маркетингової діяльності,
 • економіст,
 • товарознавець.

 

sample image