Загальна інформація про склад

кафедри економіки та інформаційних технологій

 

 

zavgor

Завгородній Андрій Володимирович

Посада: завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Народився 28 лютого 1985 р. в м. Миколаєві.

Освіта та професійний шлях:

У 2001 році закінчив Веснянську загальноосвітню школу Миколаївського району Миколаївської області.

У 2001 році вступив до Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського на спеціальність «Фізика та основи інформатика».

У 2006 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти. Викладач фізики».

В листопаді 2006 року зарахований до денної аспірантури МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

У жовтні 2007 року прийнятий на посаду викладача кафедри механіки МДУ ім. В.О.Сухомлинського за сумісництвом.

З вересня 2010 року прийнятий на посаду штатного викладача кафедри математики і механіки МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

У 2013 році в Київському інституті механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України захистив дисертацію за темою «Тривимірні задачі про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів непружних тіл обертання» та отримав науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук.

У 2016 році прийнятий на посаду доцента кафедри економіки та управління Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

У 2017 році закінчив навчання у ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

З вересня 2017 року по серпень 2018 року завідувач кафедрою журналістики та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

З вересня 2018 року завідувач кафедрою економіки та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

Співпрацює з відділом освіти Миколаївської райдержадміністрації Миколаївського району та проводить роботу з учнями шкіл цього району з метою практичного і теоретичного обґрунтування вибору спеціальності та ВНЗ.

Заступник голови по роботі зі ЗМІ та громадськістю громадської організації «Молодь Миколаївщини».

Наукова діяльність: автор та співавтор понад 100 публікацій, в тому числі публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН України.

Сфера наукових інтересів: механіка деформівного твердого тіла, теоретична механіка, теорії коливань пластин та оболонок, теорія пружності, теорія в’язкопружності, теорія пластичності, комп’ютерна інженерія, комп'ютерне моделювання, математичний аналіз, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, диференціальні та інтегральні рівняння, економетрика, економіко-математичне моделювання.

Дисципліни, що викладає: Дискретна математика, Економетрика, Інформаційні технології, Інформаційні технології в галузі, Об'єктно-орієнтоване програмування, Оптимізаційні методи й моделі, Проектний практикум та основи робототехніки, Системне програмування, Теорія електричних і магнітних кіл, Фізика, Чисельні методи, Web-дизайн.

 

 

 

Гаркуша Олексій Миколайович

Посада: професор кафедри економіки та інформаційних технологій.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор.

Освіта: У 1975 році закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 1993 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин».

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК».

У 2007 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту.

Сфера наукових інтересів: «Актуальні проблеми функціонування та розвитку соціально-економічних систем».

Дисципліни, що викладає: Всесвітня спадщина ЮНЕСКО, Самоменеджмент, Менеджмент в системі органів державної влади.

 

Шаповалова Інга Олексіївна

Посада: професор кафедри економіки та інформаційних технологій.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент.

Освіта: У 1997 році закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Ринок водних споживчих ресурсів: теорія, методологія і практика ».

У 2011 році отримала вчене звання доцент кафедри маркетингу і дизайну.

Сфера наукових інтересів: «Актуальні проблеми функціонування та розвитку соціально-економічних систем».

Дисципліни, що викладає: Організація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік.

pylypenkoПилипенко Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри економіки та інформаційних технологій.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Освіта: У 1985 році закінчила Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». У 2005 році закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Технологія харчування».

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Машини та агрегати харчової промисловості».

У 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри обладнання харчових рибопереробних виробництв.

Сфера наукових інтересів: «Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій у розвиток підприємств готельного і ресторанного бізнесу».

Дисципліни, що викладає: Комерційна логістика, Логістика, Логістичний менеджмент, Комерційна діяльність, Комерційне товарознавство, Інженерне обладнання будівель, Організація і технологія обслуговування в підприємствах харчування, Проектування закладів готельно-ресторанного господарства, Стандартизація і сертифікація продукції та послуг, Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

 

stesenkoСтиценко Ольга Василівна

Посада: старший викладач кафедри економіки та інформаційних технологій.

Освіта: У 2011 році закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Технологія харчування».

У 2016 році закінчила Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа».

Сфера наукових інтересів: «Розвиток індустрії гостинності в умовах виходу на світовий рівень».

Дисципліни, що викладає: Професійний етикет, Естетичне оформлення готелів, Етнічні кухні, Управління якістю товарів та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

 

 

sample image