Спеціальності, з яких циклова комісія є випускаючою

Циклова комісія з економіки та підприємництва є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

  • галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» (241 «Готельно-ресторанна справа»);
  • галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (07 «Управління та адміністрування») спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» (073 «Менеджмент»);
  • галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування») спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Загальна характеристика

спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування»

(241 «Готельно-ресторанна справа»)

Сфера гостинності як одна із високорентабельних галузей світової економіки повинна стати провідним напрямом економічного та соціального розвитку України, зокрема і на регіональному рівні.

Миколаївська область розташована у регіоні з унікальними природними ресурсами та значним інтелектуальним виробничим потенціалом, де розвиток туризму та готельно-ресторанного бізнесу займає вагоме місце. Щорічно кількість підприємств тимчасового розміщення і організацій харчування для населення Миколаївської області збільшується. Так, у 2016 році кількість підприємств регіону даної сфери послуг становила 261 організацію, а кількість зайнятого населення – 3315 тис. осіб. З кожним роком потреба в працівниках з тимчасового розміщення та організації харчування стрімко зростає через збільшення туристичного потоку до Миколаївської області. Також зараз спостерігається поновлення зацікавленості міжнародних готельних операторів та інвесторів до ринку України.

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для гостей.

Тому сьогодні постає питання актуальності підготовки висококваліфікованих фахівців сфери гостинності, що здатні забезпечувати якісне обслуговування у вітчизняних підприємствах готельної і ресторанної індустрії на рівні міжнародних стандартів.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за галуззю знань «Сфера обслуговування» є підготовка для індустрії гостинності фахівців нової формації, що поєднують теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи у складному та динамічному конкурентному середовищі ринкової економіки.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» (241 «Готельно-ресторанна справа») можуть обіймати такі посади, як організатор туристичної і готельної діяльності; фахівець з готельного обслуговування; фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; фахівець із організації дозвілля; фахівець із спеціалізованого обслуговування; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; фахівець з організації побутового обслуговування; оператор автоматизованого розрахунку у готелі; адміністратор; адміністратор (господар) залу; адміністратор черговий; ресепшіоніст; стюард (готелі та інші місця розміщення); економка; консьєрж готельного комплексу; портьє; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату); бариста; бармен; офіціант; стюард (заклади ресторанного господарства); майстер ресторанного обслуговування.

Загальна характеристика

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»

(073 «Менеджмент»)

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й керівників  різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед молоддю, що стоїть на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: «Хто ж такий менеджер?», «Менеджер – це посада чи професія?», «Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?» тощо.

Існують різні підходи до визначення менеджменту. Одні вважають, що це слово походить від англійського дієслова «to manage», яке у свою чергу має латинський корінь «manus» («рука»; у даному випадку – уміння керувати кіньми та колісницями). Інші вважають, що до вжитку цей термін потрапив із французької, в якій слово «manage» буквально означало домоведення, управління домашнім господарством.

Згодом слово менеджмент стало використовуватись як синонім керівництва або управління підприємством чи організацією. Цілком прийнятним є визначення менеджменту як процесу планування, організації, мотивації та контролю працівників організації, що забезпечують досягнення її цілей.

Отже, менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства; оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття – це не просто інженер чи  спеціаліст галузі, – це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» (073 «Менеджмент») можуть обіймати такі посади, як помічника керівника, референта з основної діяльності, секретаря адміністративних органів, інспектора з контролю за виконанням доручень, інспектора з кадрів, організатора з персоналу, техніка з підготовки виробництва, агента з постачання тощо.

Загальна характеристика

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

(072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

У сучасних умовах господарювання фінансові чинники перетворюються у важливі важелі, за допомогою яких проходить регулювання економічних процесів у суспільстві. Специфіка дії цих важелів проявляється у грошовій формі через забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами, а також через функціонування відповідних фінансово-розрахункових відносин, які охоплюють розподіл фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-бюджетної, банківської та кредитної системи, розрахунки з постачальниками та підрядчиками, розрахунки з оплати праці тощо.

В останні роки фінансові спеціальності набули статусу найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

За даними Миколаївського обласного центру зайнятості забезпеченість регіону фінансовими спеціалістами у 2015 році складала 26,4% однак, лише 15,2% - увіці до 30 років, що зумовлює потребу у підготовці фахівців фінансистів у Миколаївський області та у Південному регіоні в цілому. Також зацікавленість спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» виявляють учасники щорічних ярмарок вакансій. Результати вибіркового опитування, здійсненого викладачами коледжу під час профорієнтаційної роботи, показують зростаючу зацікавленість сучасної молоді, випускників загальноосвітніх шкіл у набутті глибоких, сучасних знань.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань»)можуть працювати в державних органах територіального та муніципального рівня, банках, біржах, фінансових та страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних та фінансових службах підприємств та організацій на посадах: бухгалтера, касира-експерта, інспектора-кредитного, інспектора-податкового, інспектора-ревізора, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектора з інвентаризації, інспектора з контролю за цінами, інспектора обмінного пункту, брокера з цінних паперів, дилера з цінних паперів, страховим агентом, контролером-оператором.

sample image